Про журнал

Рік заснування: 2002. Збірник засновано 2002-го року згідно з договором між Одеським національним університетом ім. І. І. Мечнікова та громадською організацією «Одеська гуманітарна традиція».
Галузь і проблематика: сприяння розвиткові найширшого спектру сучасних підходів, активному їх упровадженню в дослідницьку практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання різних дисциплін на основі досягнень сучасної філософії, філології та гуманітарних наук.
ISSN 2410-2601
DOI: 10.18524/2410-2601
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6910 від 30.01.2003 р.
Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України: філософські науки (17.03.2020), спеціальності: 33 - Філософія (17.03.2020), 34 – Культурологія (17.03.2020), категорія «Б».
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік
Засновник: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова; “Одеська гуманітарна традиція”
Головний редактор: Левченко В. Л., канд. філос. наук, доц.
Адреса редакції: вул. Дворянська, 2б м. Одеса, 65082, Україна
E-mail: victor_levchenko@ukr.net
Сайт видання: http://doksa.onu.edu.ua/
Журнал реферується та індексується в наступних базах даних: Інституційний репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова«Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського«Україніка наукова»Index Copernicus International Journals Master ListUlrich’s Periodicals DirectoryGoogle АкадеміяDOAJ; EBSCO (Humanities Source Ultimate); REGISTER OVER VITENSKAPELIGE PUBLISERINGSKANALER.