Про журнал

Збірник «Δόξα / Докса» засновано у 2002 році згідно з договором між Одеським національним університетом імені І. І. Мечнікова та Громадською організацією «Одеська гуманітарна традиція».

Метою збірника є сприяння розвитку найширшого спектру сучасних підходів, активному їх упровадженню в дослідницьку практику та затвердженню високих стандартів університетського викладання різних дисциплін на основі досягнень сучасної філософії, філології та гуманітарних наук.

ISSN 2410-2601 (друкована версія)
DOI: 10.18524/2410-2601

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (чинне до 31 березня 2024 р.): 
КВ № 6910 від 30.01.2003 р.

Згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1050 від 28.03.2024 р. збірник зареєстрований як друковане медіа і внесений до Реєстру суб'єктів у сфері медіа з ідентифікатором R30-03680.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. журнал внесено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України у галузі «Філософські науки» за спеціальностями 033 Філософія та 034 Культурологія.

Періодичність виходу: 2 рази на рік
Мови видання: українська, англійська
Засновники: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова; “Одеська гуманітарна традиція”
Головний редактор: В. Л. Левченко, канд. філос. наук, доц.
Адреса редакції: вул. Дворянська, 2, м. Одеса, 65082, Україна
Електронна адреса: victor_levchenko@ukr.net

Збірник реферується та індексується у таких базах даних: Інституційний репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова«Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського«Україніка наукова»Index Copernicus International Journals Master ListUlrich’s Periodicals DirectoryGoogle АкадеміяDOAJ; EBSCO (Humanities Source Ultimate); REGISTER OVER VITENSKAPELIGE PUBLISERINGSKANALER.