Про журнал

Рік заснування: 2002. Збірник засновано 2002-го року згідно з договором між Одеським національним університетом ім. І. І. Мечнікова та громадською організацією «Одеська гуманітарна традиція».
Галузь і проблематика: сприяння розвиткові найширшого спектру сучасних підходів, активному їх упровадженню в дослідницьку практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання різних дисциплін на основі досягнень сучасної філософії, філології та гуманітарних наук.
ISSN 2410-2601
DOI: 10.18524/2410-2601
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6910 від 30.01.2003 р.
Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України: філософські науки (17.03.2020), спеціальності: 33 - Філософія (17.03.2020), 34 – Культурологія (17.03.2020), категорія «Б».
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік
Засновник: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова; “Одеська гуманітарна традиція”
Видавництво: ФОП Назарчук С. Л.
Головний редактор: Левченко В. Л., канд. філос. наук, доц.
Адреса редакції: 65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2
E-mail: victor_levchenko@ukr.net
Сайт видання: http://doksa.onu.edu.ua/
Журнал реферується та індексується в наступних базах даних: Архів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова«Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського«Україніка наукова»Index Copernicus International Journals Master ListUlrich’s Periodicals DirectoryGoogle АкадеміяDOAJ; EBSCO (Humanities Source Ultimate); REGISTER OVER VITENSKAPELIGE PUBLISERINGSKANALER.

З 2014 року функціонує сайт журналу.

Поточний номер

№ 2(36) (2021)
Опубліковано: 2022-03-25
Переглянути всі випуски

Рік заснування: 2002
Галузь і проблематика: сприяння розвиткові найширшого спектру сучасних підходів, активному їх упровадженню в дослідницьку практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання різних дисциплін на основі досягнень сучасної філософії, філології та гуманітарних наук.
ISSN 2410-2601
DOI: 10.18524/2410-2601
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6910 від 30.01.2003 р.
Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України: філософські спеціальності – 033, 034 від 17.03.2020, категорія «Б».
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік
Засновник: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова; “Одеська гуманітарна традиція”
Видавництво: ФОП Назарчук С. Л.
Головний редактор: Левченко В. Л., канд. філос. наук, доц.
Адреса редакції: 65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2
E-mail: victor_levchenko@ukr.net
Сайт видання: http://doksa.onu.edu.ua/
Журнал реферується та індексується в наступних базах даних: Архів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова«Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського«Україніка наукова»Ulrich’s Periodicals DirectoryGoogle АкадеміяDOAJ; EBSCO (Humanities Source Ultimate); REGISTER OVER VITENSKAPELIGE PUBLISERINGSKANALER.