Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

 • Ставити проблему в загальному вигляді і зазначати її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями; ·
 • аналізувати останні досягнення і публікації, що розглядають зазначену проблему і становлять передумови цієї статті; ·
 • виділяти ті частини загальної проблеми, що доки не знайшли розв’язання и що становлять завдання цієї статті; ·
 • чітко формулювати цілі і завдання статті; ·
 • викладати основний матеріал із обґрунтуванням отриманих наукових результатів; ·
 • зазначити висновки із цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі; ·
 • додавати анотації (3 речення), ключові слова (до 5 слів),
 • назву статті та П. І. Б. двома мовами: українською та російською; ·
 • додавати анотації (200 слов), ключові слова (до 5 слів), назву статті та П. І. Б. англійською мовою; ·
 • УДК, · шифр Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5; · обсяг статті – 14,5 тис.–22 тис. знаків; ·
 • ширина сторінки – 16,5 см; ·
 • лапки використовувати такі: « »; ·
 • в разі необхідності наголос зазначати курсивом: недоторканість – недоторканість; ·
 • список літератури розміщати після тексту статті за алфавітом із наданням повного бібліографічного опису без курсиву; ·
 • посилання на джерела – у вигляді внутрішньотекстових посилань, у квадратних дужках: [2, с. 17], – де перша цифра – номер джерела із списку літератури, друга – номер сторінки з цього джерела; ·
 • примітки поміщати у вигляді кінцевих посилань перед списком літератури; ·
 • сторінки не нумерувати, переноси не ставити; ·
 • відомості про автора надсилати окремим файлом: повністю прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце праці, вчений ступінь, звання, адреса (службова і домашня), телефони. Адреса електронної пошти автора – обов’язково.

Невиконання зазначених вимог дає підстави для відмови в прийомі статті до публікації.

Статті до редакції надсилати за електронною адресою: kulturaod@yandex.ua

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.