DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2012.1(17).145941

ДІАЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ СМІХУ В МЕРЕЖАХ РОЗУМІННЯ ІНШОГО

Оксана Кожем’якіна

Анотація


В статті здійснено аналіз діалогічних засад сміху як результату розуміння та умови порозуміння з Іншим. Звертається увага на неоднозначні соціальні наслідки сміху та його соціальні функції. Наголошується на потенціалі солідарності, властивому сміху.


Ключові слова


сміх; свобода; солідарність; Інший; Чужий; розуміння;

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аристотель. Поэтика // Аристотель. Сочинения: в 4 т.– Т. 4.– М.: Мысль, 1983.– С. 645–680.

Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса.– М.: Художественная литература, 1990.– 527 с.

Бергсон А. Смех.– М.: Искусство, 1992.– 127 с.

Вальденфельс Б. Топографія Чужого: студії до феноменології Чужого / пер. з нім. В. Кебуладзе.– К.: ППС-2002, 2004.– 206 с.

Дмитриев А. В. Социология юмора: Очерки.– М.: ОФСПП РАН, 1996.– 214 c.

Карасев Л. Философия смеха.– М.: РГГУ, 1996.– 224 с.

Козинцев А. Г. Человек и смех.– СПб.: Алетейя, 2007.– 235 с.

Малахов В. А. Феномен прикол // В.А. Малахов. Уязвимость любви.– К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2005.– С. 407–415.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.