DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2012.1(17).145944

ЧИ СМІШНО СМІШНЕ? АБО ЙОГО ВЕЛИЧНІСТЬ КІЛЬКІСТЬ

Олександр Афанасьєв

Анотація


В гуманітаристиці необхідно розрізняти дві групи теорій. Перші відповідають стандартним канонам науковості, використовують точні методи, зокрема, чисельні. Другі покликані розширити дослідницький горизонт, по-новому побачити досліджуваний об’єкт.


Ключові слова


літературознавство; поетика; метод; теорія; розуміння; меніпея;

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Автономова Н. С. Открытая структура: Якобсон–Бахтин–Лотман–Гаспаров.– М.: РОССПЭН, 2009.– 503 с.

Барков А. Н., Козаровецкий В. А. Метла Маргариты // http://intervjuer.narod.ru/ 06.htm

Барков А. Н., Козаровецкий В. А. Пупок чернеет сквозь рубашку // http:// intervjuer.narod.ru/04.htm

Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского.– М., Советская Россия,1979.– 320 с.

Булгаков М. А. Пьесы. Романы.– М.: Правда, 1991.– 768 с.

Гаспаров М. История литературы как творчество и исследование: случай Бахтина // http//vestnik.rsuh.ru/78/st78.htm

Гаспаров М. М. М. Бахтин в русской культуре XX века // Гаспаров М. Л. Избранные труды. В 3 т.– Т. 3.– М.: Наука, 1997.– 604 с.

Епифанова С. Война и мир как мениппея // http://www.lebed.com/2005/ art4313.htm

Маслак П. и О. Народный учитель страны Дураков // http://burik.com.ru/?p=298

Махлин В. Л. Мениппея // Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А. Н. Николюкина.– М.: ИНИОН РАН, Интелвак, 2003.– 940 с.

Минкин А. О тайнах «Вишневого сада», 5–12 декабря 2005 года // http:// viperson.ru/wind.php?ID=395866

Пушкин А. С. Евгений Онегин // Пушкин А. С. Соч. в 3-х т.– Т.2.– М.: Худож. лит., 1986.– С. 186–353.

Чехов А. П. Вишневый сад // Чехов А. П. Собр. соч. в 8-и т.– Т.7.– М.: Правда, 1970.– С. 317–370.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.