DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2012.1(17).145952

«WINKY THE POOH-POOH», АБО ДОМОРОБНЕ ПОСМІХОВИСЬКО РОСІЙСЬКОЇ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ ПОРНОЛОГІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ

Олександр Кирилюк

Анотація


Дана класифікація наявних у літературно-критичному дискурсі еротологічних інтерпретацій необсценних та сороміцьких текстів. Запропоновано критерій науковості цих інтерпретацій. Показана самопародійність довільних помилкових відтворень деякими критиками начебто прихованого еротичного змісту текстів на підставі порнологічних патернів.


Ключові слова


сороміцький фольклор; обсценна література; казки О. С. Пушкіна; порнологічний патерн; пародія; «Вінні Пух» (інтерпретація);

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аксьонова Н. В. Семіосфера еротичних мотивів у дитячих забавляннях із маніпулювання пальцями // Тіло в текстах культур: Зб. мат. наук. конф. / НАН України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського ; Український етнологічний центр / Г. Скрипник (голов. ред.).– К.: Асоціація етнологів, 2003.– С. 151–160.

Безродный М. Жезлом по лбу // Wiener Slawistischer Almanach.– Bd. 30.– 1992.– S. 23–26. (Електронна версія: http://periodika.digitale-sammlungen.de/ wsa/Blatt_bsb00000498,00023.html?prozent=)

Кирилюк О. С. Універсалії культури в мові опису дитячої забавлянки «Сорокаворовка» // Δόξα /Докса: зб. наук. праць з філос. та філології.– Вип. 13.– Сміх та серйозність: множинність видів та взаємин.– Одеса: ОНУ ім. І. Мечникова, 2008. – С. 119–126.

Левинтон Г. А. «Что за дело им – хочу…»: О литературных и фольклорных источниках сказки А. С. Пушкина «Царь Никита и 40 его дочерей» // Литературное обозрение.– М., 1991.– № 11.– С. 28–35.

Проскурин О. Сказка о Золотом петушке А.С. Пушкина и русская непристойная поэзия // Russica Romana.– V. VII ; Instituti editoriali e poligrafi internazionali ; Pisa–Roma, 2000.– Р. 23–47. [Електронний документ. Режим доступу: «Русcкий журнал», част. 1-2 – http://old.russ.ru/krug/razbor/20020705_prosk.html; част. 4-6 (окончание) http://old.russ.ru/krug/razbor/20020711_prosk.html].

Руднев В. П. Введение в прагмасемантику «Винни Пуха». Сексуальность // Вини Пух и философия обыденного языка [Алан Милн. Winnie Пух. Дом в Медвежьем углу] / Пер. с англ. Т. А. Михайловой и В. П. Руднева ; Аналитич. ст. и коммент. В. П. Руднева.– М.: Аграф, 2000.– С. 16–22.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.