DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2018.1(29).146528

РАЦІОНАЛЬНА ДУША ТА ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ ХVII СТ.

Марія Кашуба

Анотація


Розглядається трактування українськими мислителями ХVII ст.– К. Саковичем, І. Ґізелем та С. Яворським раціональної душі. Привернута увага до особливостей розуміння цієї душі як душі людини, її походження, природи і властивостей, зокрема інтелекту та волі. Прослідкована еволюція поглядів на природу та властивості раціональної душі протягом ХVII ст. в українській філософії.

 


Ключові слова


раціональна душа; К. Сакович; І. Ґізель; С. Яворський; інтелект; воля;

Повний текст:

PDF

Посилання


Gizel I. (2011) Traktat [Pro dushu] [Treatise «About the soul»], per. Y. Stratii. Hizel I. Vybrani tvory u 3-kh tomakh, t. 2, Kyiv–Lviv, Vydavnytstvo «Svichado», pp. 217–407.

Kashuba M. (2017) Traktat Kasiiana Sakovycha «Pro dushu» [Treatise Kasiyan Sakovich «About the soul»]. Pereiaslavski skovorodynivski studii. zb. nauk. prats, vyp. 4, Nizhyn, pp. 194–200.

Nichyk V. (1988) Komentar do pratsi K. Sakovycha «Aristotelivski problemy abo Pytannia pro pryrodu liudyny z dodatkom peredmov do vesilnykh i pokhoronnykh obriadiv, skladenykh Kallistom Sakovychem» [Commentary on the work of K. Sakovich «Aristotelian Problems or the Question of the Nature of Man with the Application of Foreword to the Wedding and Funeral Rites Composed by Callista Sakovich»] Pamiatky bratskykh shkil na Ukraini (kinets XVI–pochatok XVII st.). Teksty i doslidzhennia, Kyiv, Naukova dumka, pp. 434–435. (Pamiatky filosofskoi kultury ukrainskoho narodu).

Sakovych K. (1988) Traktat pro dushu, napysanyi velebnym ottsem Kasiianom Sakovychem, chentsem hretskoi relihii [The treatise on the soul, written by the great Father Cassian Sakovich, a monk of the Greek religion]. Pamiatky bratskykh shkil na Ukraini (kinets XVI–pochatok XVII st.). Kyiv, Naukova dumka, pp. 443–512. (Pamiatky filosofskoi kultury ukrainskoho narodu).

Stratii Y. (2011) Interpretatsiia problemy sutnosti dushi ta yii zdatnostei u «Traktati pro dushu» Inokentiia Gizelia [Interpretation of the problem on the essence of the soul and its abilities in the «Treatise on the soul» by Innocentiy Gisel]. Gizel I. Vybrani tvory u 3-kh tomakh, t. 3, Kyiv–Lviv, Vydavnytstvo «Svichado», pp. 51–81.

Javorskij S. Agonium philosophicum. Viddil rukopysiv TsNB im. V. Vernadskoho, Shyfr DS/p 52, 748 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ґізель І. Трактат [Про душу]. Переклад Я. Стратій // Ґізель І. Вибрані твори у 3-х томах.– Т. 2.– К.–Львів: Видавництво «Свічадо», 2011.– С. 217–407.

Кашуба М. Трактат Касіяна Саковича «Про душу» // Переяславські сковородинівські студії. Зб. наук. праць.– Вип. 4.– Ніжин, 2017.– С. 194–200.

Нічик В. Коментар до праці К. Саковича «Арістотелівські проблеми або Питання про природу людини з додатком передмов до весільних і похоронних обрядів, складених Каллістом Саковичем» // Пам’ятки братських шкіл на Україні (кінець ХVІ–початок ХVII ст.). Тексти і дослідження.– К.: Наукова думка, 1988.– С. 434–435. (Пам’ятки філософської культури українського народу).

Сакович К. Трактат про душу, написаний велебним отцем Касіяном Саковичем, ченцем грецької релігії // Пам’ятки братських шкіл на Україні (кінець ХVІ– початок ХVII ст.).– К.: Наукова думка, 1988.– С. 443–512. (Пам’ятки філософської культури українського народу).

Стратій Я. Інтерпретація проблеми сутності душі та її здатностей у «Трактаті про душу» Інокентія Гізеля // Ґізель І. Вибрані твори у 3-х тт.– Т. 3.– К.–Львів: Видавництво «Свічадо», 2011.– С. 51–81.

Javorscij Stephan. Agonium philosophicum // Відділ рукописів ЦНБ ім. В. Вернадського.– Шифр ДС/п 52.– 748 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.