DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2018.2(30).146551

LAUDATIO IMPERII. НЕСВОЄЧАСНІ РОЗДУМИ ПІСЛЯ ЗАКАТA ОДНІЄЇ «ВЕЛИКОЇ ІДЕЇ»

Часлав Д. Копрівіца

Анотація


У статті йдеться про філософське сприйнятті імперської ідеї і практиці у період між двома світовими війнами. Розглядаються як найбільш репрезентативні рефлексії на імперську ідею концепції Ортегаі-Гассета, Еволи і Гейдеггера. Обґрунтовується теза, що для феноменальності імперії пріоритетна ідея над реальністю.

Ключові слова


імперська ідея; символ; Ортега-і-Гассет; Евола; Гейдеггер

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Khaydegger M. (2009) Parmenid [Parmenides], Sankt-Peterburg, Vladimir Dal, 383 p.

Evola Yu. (2013) Yazycheskiy Imperializm [Pagan Imperialism], Novosibirsk, Era vulgaris. 248 p.

Brunt P. A. (1965) Reflections on British and Roman Imperialism, Comparative Studies in Society and History, Vol. 7, Is. 3, Cambridge, University Press, pp. 267–288.

Hammond M. (1948) Ancient Imperialism: Contemporary Justifications, Harvard Studies in Classical Philology, Vol. 58/59, Cambridge (MA), Harvard University, pp. 105-161.

Ortega y Gasset J. (1958) Über das Römische Imperium, Stuttgart, Reclam, 75 S.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Хайдеггер М. Парменид.– СПб.: Владимир Даль, 2009, 383 с.

Эвола Ю. Языческий Империализм.– Новосибирск: Era vulgaris, 2013.– 248 с.

Brunt P. A. Reflections on British and Roman Imperialism // Comparative Studies in Society and History.– Vol. 7.– Is. 3.– Cambridge: University Press, 1965.– pp. 267–288.

Hammond M. Ancient Imperialism: Contemporary Justifications // Harvard Studies in Classical Philology, Vol. 58/59 (1948),Cambridge (MA): Harvard University, 1948.– pp. 105-161.

Ortega y Gasset J. Über das Römische Imperium.– Stuttgart: Reclam, 1958.– 75 S.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.