DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2018.2(30).146553

ПРОБЛЕМИ ВІДОКРЕМЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ВІД МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ

Олена Золотарьова

Анотація


Проаналізовано сучасні проблеми отримання автокефалії Української православної церкви.


Ключові слова


автокефалія; Томос; православна церква; Патріархат

Повний текст:

PDF

Посилання


Visnovok na proekt Zakonu Ukrayini «Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayini «Pro svobodu sovisti ta religiyni organizatsiyi» schodo nazvi religiynih organizatsiy (ob’ednan), yaki vhodyat do strukturi (e chastinoyu) religiynoyi organizatsiyi (ob’ednannya), kerivniy tsentr (upravlinnya) yakoyi znahoditsya za mezhami Ukrayini v derzhavi, yaka zakonom viznana takoyu, scho zdiysnila viyskovu agresiyu proti Ukrayini ta/abo timchasovo okupuvala chastinu teritoriyi Ukrayini» (reestr. № 5309 vid 26.10.2016 r.): Zakonoproekt № 5309 [Conclusion on the draft Law of Ukraine «On Amendments to the Law of Ukraine» On Freedom of Conscience and Religious Organizations regarding the names of religious organizations (associations) that are part of a religious organization (association), a management center (control) of which is located outside Ukraine in the state, which is recognized by law as having carried out military aggression against Ukraine and / or temporarily occupied part of the territory of Ukraine» (Reg. № 5309 dated October 26, 2014): Draft Law No. 5309]: veb-sayt. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4 _1?pf3511=60346 (data zvernennya: 12.06.2018).

Visnovok na proekt Zakonu Ukrayini «Pro osobliviy status religiynih organizatsiy, kerivni tsentri yakih znahodyatsya v derzhavi, yaka viznana Verhovnoyu Radoyu Ukrayini derzhavoyu-agresorom» (reestr. № 4511 vId 22.04.2016 r.): Zakonoproekt № 4511 [Conclusion on the draft Law of Ukraine «On the special status of religious organizations, the leading centers of which are in the state recognized by the Verkhovna Rada of Ukraine an aggressor state» (Reg. No. 4511 dated April 22, 2016): Draft Law No. 4511]: veb-sayt. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511= 58849 (data zvernennya: 12.06.2018)

K chemu privedet otsoedinenie ukrainskoy tserkvi ot Moskovskogo patriarhata [What will the separation of the Ukrainian church from the Moscow Patriarchate lead to?]: veb-sayt. URL: https://news.join.ua/themes/1581545-my-ne-boimsja-poroshenko-ob-ugrozah-rf-iz-za-vozmozhnogootsoedinenija -uk rainskoj -ce rkvi- ot-moskovskogo -patriar hata/?gclid=CjwKCAjw68zZBRAnEiwACw0eYRCMAbN6rnpPJMJisSZKrFDg3.XtjY4luKH783lW5xXY2BoCokgQAvD_BwE.

Kommyunike Svyatogo i Svyaschennogo Sinoda (22.04.2018): Ofitsiyniy sayt Vselenskogo Patriarhatu [The Communion of the Holy and Sacred Synod (22/04/2018): The official site of the Ecumenical Patriarchate]: vebsayt. URL: http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=2475&tla=gr.

Konstitutsiya Ukrayini: Zakon vid 28.06.1996 № 254k/96-VR [The Constitution of Ukraine]: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr.

Moskovska tserkva – donka Ukrayinskoyi: yak u Rosiyi prihovali ta perebrehali slova gretskogo ierarha [Moscow church – daughter of Ukrainian: how in Russia concealed and interrupted the words of the Greek hierarch]: veb-sayt TSN. URL: https://tsn.ua/svit/moskovska-cerkva-donkaukrayinskoyi-yak-u-rosiyi-prihovali-ta-perebrehali-slova-greckogoiyerarha-1185006.html

Ofitsiyniy sayt UAPTs [Official site of the UAOC]: URL: http://church.net.ua/

Patriarshiy i Sinodalno-Kanonichniy Tomos Vselenskoyi Konstantinopolskoyi Patriarhiyi vіd 13 listopada 1924 roku ta yogo znachennya v istoriyi Ukrayinskoyi Tserkvi. Kiyivske pravoslav“ya. Mizhnarodniy naukoviy proekt [Patriarchal and Synodal-Canonical Tomos of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople dated November 13, 1924, and its significance in the history of the Ukrainian Church. Kiev Orthodox Church. International scientific project]: veb-sayt. URL: http://kyivpravosl.info/2013/05/29/patriarshyj-i-synodalno-kanonichnyj-tomosvselenskoji-konstantynopolskoji-patriarhiji-vid-13-lystopada-1924-roku-tajoho-znachennya-v-istoriji-ukrajinskoji-tserkvy/

Prezident nagoloshue, scho ukrayinska pravoslavna tserkva e «matIr’yu» dlya rosiyskoyi tserkvi [The President emphasizes that the Ukrainian Orthodox Church is the «mother» for Russian]: veb-sayt UNIAN. URL: https://www.unian.ua/politics/10092269-patriarhavtokefalnojipravoslavnoji-cerkvi-obiratimetsya-v-ukrajini-poroshenko.html

Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayini «Pro svobodu sovisti ta religiyni organizatsiyi» schodo nazvi religiynih organizatsiy (ob’ednan), yaki vhodyat do strukturi (e chastinoyu) religiynoyi organizatsiyi (ob’ednannya), kerivniy tsentr (upravlinnya) yakoyi znahoditsya za mezhami Ukrayini v derzhavi, yaka zakonom viznana takoyu, scho zdiysnila viyskovu agresIyu proti Ukrayini ta/abo timchasovo okupuvala chastinu teritoriyi Ukrayini: Zakonoproekt № 5309 [On Amendments to the Law of Ukraine «On Freedom of Conscience and Religious Organizations» regarding the names of religious organizations (associations) that are part of a religious organization (association), the governing center of which is located in borders of Ukraine in a state that has been recognized by law as having committed military aggression against Ukraine and/or temporarily occupied part of the territory of Ukraine: Draft Law № 5309]: veb-sayt. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60346 (data zvernennya: 12.06.2018).

Pro osobliviy status religiynih organizatsiy, kerivni tsentri yakih znahodyatsya v derzhavi, yaka viznana Verhovnoyu Radoyu Ukrayini derzhavoyu-agresorom: Zakonoproekt № 4511 [About the special status of religious organizations, the leading centers of which are in the state,which is recognized by the Verkhovna Rada of Ukraine as an aggre ssor state: Draft Law No. 4511]: veb-sayt. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=588491 (data zvernennya: 12.06.2018).

Pro svobodu sovisti ta religiyni organizatsiyi: Zakon Ukrayini vid 23.04.1991 № 987-XII. [On Freedom of Conscience and Religious Organizations]. Viznannya nekonstitutsiynimi okremih polozhen vid 08.09.2016, pidstava v006p710-16. Vidomosti Verhovnoyi Radi URSR (VVR). 1991. № 25. St. 283.

Sinod nagolosiv na nedopustimostI vtruchannya derzhavi u vnutrIshnI spravi tserkvi // Ukrayinska Pravoslavna Tserkva. Sinodalniy Informatsiyno-prosvitnitskiy viddil UPTs [The Synod emphasized the inadmissibility of state interference in the internal affairs of the Church] : vebsayt. URL: http://news.church.ua/2018/03/14/sinod-nagolosiv-nanedopustimosti-vtruchannya-derzhavi-u-vnutrishni-spravi-cerkvi.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України» (реєстр. № 5309 від 26.10.2016 р.): Законопроект № 5309: веб-сайт. URL: http:// w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60346 (дата звернення:12.06.2018).

Висновок на проект Закону України «Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором» (реєстр. № 4511 від 22.04.2016 р.): Законопроект № 4511: веб-сайт. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58849 (дата звернення:12.06.2018).

К чему приведет отсоединение украинской церкви от Московского патриархата: веб-сайт. URL: https://news.join.ua/themes/1581545-my-ne-boimsja-poroshenkoob-ugrozah -rf-iz-za-vozmozhnogo-otsoedinenija-ukrainskoj-cerkvi-otmoskovskogo-patriarhata/?gclid=CjwKCAjw.

Коммюнике Святого и Священного Синода (22.04.2018): Офіційний сайт Вселенського Патріархату: веб-сайт. URL: http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?

Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 12.06.2018).

Московська церква – донька Української: як у Росії приховали та перебрехали слова грецького ієрарха: веб-сайт ТСН. URL: https://tsn.ua/svit/moskovskacerkva-donka-ukrayinskoyi-yak-u-rosiyi-prihovali-ta-perebrehali-slova-greckogoiyerarha-1185006.html

Офіційний сайт УАПЦ: URL: http://church.net.ua/

Патріарший i Синодально-Канонiчний Томос Вселенської Константинопольської Патрiархiї від 13 листопада 1924 року та його значення в історії Української Церкви. Київське православ“я. Міжнародний науковий проект: веб-сайт. URL: http://kyiv-pravosl.info/2013/05/29/patriarshyj-i-synodalno-kanonichnyj-tomosvselenskoji-konstantynopolskoji-patriarhiji-vid-13-lystopada-1924-roku-ta-johoznachennya-v-istoriji-ukrajinskoji-tserkvy/

Президент наголошує, що українська православна церква є «матір’ю» для російської церкви: веб-сайт УНІАН. URL: https://www.unian.ua/politics/10092269-patriarh-avtokefalnoji-pravoslavnoji-cerkvi-obiratimetsya-v-ukrajiniporoshenko.html.

Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України: Законопроект № 5309: веб-сайт. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=60346 (дата звернення: 12.06.2018).

Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором: Законопроект № 4511: веб-сайт. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58849 (дата звернення: : 12.06.2018).

Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 № 987-XII. Визнання неконституційними окремих положень від 08.09.2016, підстава v006p710-16.

Синод наголосив на недопустимості втручання держави у внутрішні справи Церкви // Українська Православна Церква. Синодальний інформаційнопросвітницький відділ УПЦ: веб-сайт. URL: http://news.church.ua/2018/03/14/sinod-nagolosiv-na-nedopustimosti-vtruchannya-derzhavi-u-vnutrishni-spravicerkvi.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.