DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2019.1(31).186346

МІРА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ, СПОСІБ СИГНІФІКАЦІЇ КОМІЗМУ ТА ДИНАМІКА ЙОГО ПОЛІТИЧНИХ АПЛІКАЦІЙ

Олена Павлова

Анотація


Стаття присвячена аналізу варіативності історичних форм комічного, зокрема специфіці організації контекстуальних соціокультурних практик та відповідних способах сигніфікації. Для даного ракурсу дослідження здійснюється звернення до робіт сучасного британського дослідника Скотта Леша, який обґрунтовує методологічний зв’язок культурної парадигми та способу сигніфікації. Здійснюється порівняння специфіка організації комічного в умовах давньогрецького полісу та сучасного українського політикуму.


Ключові слова


комізм; політика; диференціація; спосіб сигніфікації

Повний текст:

PDF

Посилання


Bodriyyar, Z. (2016) Zagovor iskusstva [The plot of art]. Retrieved February 21, 2019, from https://exsistencia.livejournal.com/21425.html

Lesh, S. (2003) Sotsiologiya postmodernizmu [Sociology of Postmodernism], per. z ang. Y. Oliynik, Lviv: Kalvariya, 344 s.

Propp, V. (1999) Problemyi komizma i smeha. Ritualnyiy smeh v folklore (po povodu skazki o Nesmeyane) [Problems of Comicism and Laughter. Ritual laughter in folklore (about the tale of Nesmeyan)]. Retrieved February 21, 2019, from https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/propp/index.php

Ryumina M. (2010) Estetika smeha: Smeh kak virtualnaya realnost [Aesthetics of laughter: Laughter as virtual reality], Moskva: Librokom, 320 s.

Lamont, M, Evenot, L. (2000) Rethinking Comparative Cultural Sociology, Cambrige: University Press. Retrieved February 21, 2019, from https://pdfs.semanticscholar.org/4f20/13017c94cd14498cfb8b626f76705b530abe.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бодрийяр, Ж. (2016) Заговор искусства. Дата звернення: 21.02.19. Режим доступу: https://exsistencia.livejournal.com/21425.html

Леш, С. (2003) Соціологія постмодернізму, пер. з анг. Ю. Олійнік, Львів: Кальварія, 344 с.

Пропп, В. (1999) Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре (по поводу сказки о Несмеяне). Дата звернення: 21.02.19. Режим доступу: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/propp/index.php

Рюмина, М. (2010) Эстетика смеха: Смех как виртуальная реальность, Москва: Либроком, 320 с.

Lamont, M, Evenot, L. (2000) Rethinking Comparative Cultural Sociology, Cambrige: University Press. Retrieved February 21, 2019, from https://pdfs.semanticscholar.org/4f20/13017c94cd14498cfb8b626f76705b530abe.pdf

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.