DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2019.1(31).186351

«ТРАНСГРЕСИВНИЙ СМІХ» ЖОРЖА БАТАЯ В КОНТЕКСТІ КРИТИКИ ФІЛОСОФІЇ МОДЕРНУ

Євгенія Буцикіна

Анотація


У статті розглянуто поняття «сміх» у творчості Жоржа Батая як чуттєво-естетичну реакцію на випробовування «меж світу»; а також як метод філософування в рамцях критики філософії Модерну (діалектики пана і раба Г. В. Ф. Геґеля). Здійснено аналіз концепції «стриманої та загальної економік» Жака Дерріда, у межах співставлення класичного філософського дискурсу («пан» Геґеля) та його «висміювання» Батаєм («суверен»). Окреслено ключові трактуванні Батаєвого «сміху» в сучасній естетичній та соціально-філософській думці.


Ключові слова


сміх; Батай; низьке; комічне; трансгресія; діалектика; модерн; пост-модерн; естетика

Повний текст:

PDF

Посилання


Hegel G. W. F. (2004) Fenomenologіja duhu [The Phenomenology of Spirit], z nіm. per. P. Tarashhuk; nauk. red. per. J. Kushakov, Kyiv: Osnovy, 548 p.

Kiriljuk O. (2003) Pro odnu kumednu televіzіjnu zastavku, abo chomu Hristos nіkoli ne smіjavsja, in: Δόξα / Doksa. Zbіrnik nauk.prac z fіlosofії ta filologії. Vyp. 7. Gnoseologіchnі j antropologіchnі vymіry smіhu, Odesa: OOO Studija «Negocіant», pp. 59–71.

Tabachkovskij V. G. (2003) Smіh jak antroporjatіvnij chinnik ta jak osobliva forma kritichnoї refleksії, in: Δόξα / Doksa. Zbіrnik nauk. prac z fіlosofії ta filologії. Vip. 3. Gnoseologіchnі j antropologіchnі vimіri smіhu.– Odesa: OOO Studija «Negocіant», pp. 139–148.

Bataille, G. (1988) Hegel, la mort et le sacrifice, in: Bataille G. Oeuvres compl?tes XII, Editions Gallimard, pp. 326–348.

Bataille, G. and Michelson, A. (1986) Un-Knowing: Laughter and Tears October, in: Georges Bataille: Writings on Laughter, Sacrifice, Nietzsche, Un-Knowing (Spring, 1986), Vol. 36, pp. 89–102. Retrieved March 21, 2019, from: http://www.jstor.org/stable/778556?read-now=1&refreqid=excelsior%3A62412d550f6857f4777532e93d8892c0&seq=1#page_scan_tab_contentsBordun, T. M. (2013) Georges Bataille, Philosopher of Laughter (March 1, 2013). Modern Languages and Literatures Annual Graduate Conference. Paper 1. Retrieved March 21, 2019, from: http://ir.lib.uwo.ca/mllgradconference/2013Conference/MLL2013/1

Corn, T. (1995) Unemployed Negativity (Derrida, Bataille, Hegel), in: On Bataille: Critical Essays, ed. by L. A. Boldt-Irons, Albany: Sunny Press, pp. 79–94.

Derrida, J. (1967) L’Ècriture et la différence, Paris: Èdition du Seuil, 439 p. Jenks, C (2003). Trangression: Routledge, 205 p.

Foucault, M. (1963) Préface à la transgression, in: Critique: Hommage à Georges Bataille. Aout-Septembre 1963, 195–196, pp. 751–769.

Libertson, J. (1995) Bataille and communication: Savoir, Non-Savoir, Glissement, Rire, in: On Bataille: Critical Essays, ed. by L. A. Boldt-Irons, Albany: Sunny Press, pp. 209–232.

Trahair, L. (2001) The comedy of philosophy: Bataille, hegel andderrida, Angelaki, 6:3, pp. 155-169. Retrieved March 21, 2019, from: http://dx.doi.org/10.1080/09697250120088003


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Геґель, Г. В. Ф. (2004) Феноменологія духу, з нім. пер. П. Таращук; наук ред. пер. Ю. Кушаков. Київ: Основи, 548 с.

Кирилюк, О. (2003) Про одну кумедну телевізійну заставку, або чому Христос ніколи не сміявся, в: Δόξα / Докса. Збірник наук.праць з філософії та филології. Вип. 7. Гносеологічні й антропологічні виміри сміху, Одесса: ООО Студия «Негоціант», сс. 59–71.

Табачковський, В. Г. (2003) Сміх як антропорятівний чинник та як особлива форма критичної рефлексії, в: Δόξα / Докса. Збірник наук. праць з філософії та філології. Вип. 3. Гносеологічні й антропологічні виміри сміху, Одесса: ООО Студия «Негоціант», сс.139–148.

Bataille, G. (1988) Hegel, la mort et le sacrifice, in: Bataille G. Oeuvres complètes XII, Editions Gallimard, pp. 326–348.

Bataille, G. and Michelson, A. (1986) Un-Knowing: Laughter and Tears October, in: Georges Bataille: Writings on Laughter, Sacrifice, Nietzsche, Un-Knowing (Spring, 1986), Vol. 36, pp. 89–102. Retrieved March 21, 2019, from: http://www.jstor.org/stable/778556?readnow=1&refreqid=excelsior%3A62412d550f6857f4777532e93d8892c0&seq=1#page_scan_tab_contents

Bordun, T. M. (2013) Georges Bataille, Philosopher of Laughter (March 1, 2013). Modern Languages and Literatures Annual Graduate Conference. Paper 1. Retrieved March 21, 2019, from: http://ir.lib.uwo.ca/mllgradconference/2013Conference/MLL2013/1

Corn, T. (1995) Unemployed Negativity (Derrida, Bataille, Hegel), in: On Bataille: Critical Essays, ed. by L. A. Boldt-Irons, Albany: Sunny Press, pp. 79–94.

Derrida, J. (1967) L’Ècriture et la différence, Paris: Èdition du Seuil, 439 p.

Jenks, C (2003). Trangression: Routledge, 205 p.

Foucault, M. (1963) Préface à la transgression, in: Critique: Hommage à Georges Bataille. Aout-Septembre 1963, 195–196, pp. 751–769.

Libertson, J. (1995) Bataille and communication: Savoir, Non-Savoir, Glissement, Rire, in: On Bataille: Critical Essays, ed. by L. A. Boldt-Irons, Albany: Sunny Press, pp. 209–232.

Trahair, L. (2001) The comedy of philosophy: Bataille, hegel andderrida, Angelaki, 6:3, pp. 155-169. Retrieved March 21, 2019, from: http://dx.doi.org/10.1080/09697250120088003

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.