DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2019.1(31).186397

МОДУСИ СМІХУ В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ ДІНАМІЦІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА РЕЦЕПЦІЯ ОЛЬГИ МАЛЬЦЕВОЇ

Інна Голубович

Анотація


Публікація присвячена аналізу соціально-філософської концепції сміха, яку представила сучасна українська дослідниця Ольга Мальцева. Наше завдання – дослідити на прикладі текстів монографії «Метаморфози сміху в динаміці соціокультурного простору» та відповідної докторської дисертації як формується «дискурс сміху», – полідисциплінарна дослідницька царина, в якій відбувається плідна наукова комунікація, пошук теоретико-методологічних засад, поняттєво-термінологічного каркасу, особливої мови «Веселої Науки». Одне з питань, яке залишається дискусійним – чи вдастся створити «універсальну наукову теорію сміху».


Ключові слова


соціально-філософська теорія сміху; дискурс сміху; модуси сміху; сміхові екстремуми; функції сміху; соціокультурна динамика

Повний текст:

PDF

Посилання


Ekelchik, S. (2006) Chelovecheskoe telo i natsionalnaya mifologiya. Nekotoryie motivyi ukrainskogo natsionalnogo Vozrozhdeniya XIX veka [The human body and national mythology. Some motives of the Ukrainian national Renaissance of the XIX century], in:Ad Imperio. № 3. pp. 23-54.

Malahov, V. A. (2003) Fenomen prikol [Phenomenon prikol], in: Doksa.Zbirnyk naukovykh prats z filosofii ta filolohii, vyp. 3: Hnoseolohichni ta antropolohichni vymiry smikhu, Odesa: ONU imeni I. I. Mechnykova, pp. 179-185.

Maltseva, O. V. (2018a) Metamorfozy smikhu v dynamitsi sotsiokulturnoho prostoru: monohrafiia [The metamorphoses of laughter in the dynamics of socio-cultural space: a monograph], Mariupol: DVNZ «PDTU», 320 p.

Maltseva, O. V. (2018b) Modusy smikhu v sotsiokulturnii dynamitsi [Modules of laughter in socio-cultural dynamics]. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia doktora filosofskykh nauk za spetsialnistiu 09.00.03 – «Sotsialna filosofiia ta filosofiia istorii», Dnipro: Dniprovskyi natsionalnyi universytet imeni Olesia Honchara, 546 s.

Tabachkovskyi, V. H. (2003) Smikh yak antroporiativnyi chynnyk ta yak osoblyva forma krytychnoi refleksii [Laughter as an Anthroporative Factor and as a Special Form of Critical Reflection], in: Doksa. Zbirnyk naukovykh prats z filosofii ta filolohii, vyp. 3: Hnoseolohichni ta antropolohichni vymiry smikhu, Odesa: ONU imeni I. I. Mechnykova,. pp. 139-148.

Critchley, S. (2002) On Humour. Thinking in Action, London-New York: Рoutledge, 132 p.

Nikulin, D. (2014) Comedy, Seriously. A Philosophical Study, Palgrave Macmillan US, 192 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Екельчик, С. (2006) Человеческое тело и национальная мифология. Некоторые мотивы украинского национального Возрождения XIX века, в: Ad Imperio, № 3, сс. 23-54.

Малахов, В. А. (2003) Феномен прикол, в: Докса.Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип. 3: Гносеологічні та антропологічні виміри сміху, Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, сс. 179-185.

Мальцева, О. В. (2018a) Метаморфози сміху в динаміці соціокультурного простору: монографія, Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 320 с.

Мальцева, О. В. (2018b) Модуси сміху в соціокультурній динаміці. Дис… на здобуття наук. ступеня доктора філософських наук за спец.: 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історія, Дніпро: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 546 с.

Табачковський, В. Г. (2003) Сміх як антропорятівний чинник та як особлива форма критичної рефлексії, в: Докса.Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип. 3: Гносеологічні та антропологічні виміри сміху, Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, сс. 139-148.

Critchley, S. (2002) On Humour. Thinking in Action, London-New York: Рoutledge, 132 p.

Nikulin, D. (2014) Comedy, Seriously. A Philosophical Study, Palgrave Macmillan US, 192 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.