DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2020.1(33).211967

СМІШНЕ ТА СТРАШНЕ (РОЗДУМИ НА ПОЛЯХ ГРАФІЧНОГО РОМАНУ)

О. Довгополова

Анотація


Статтю присвячено дослідженню «некласичних» візуальних методів комеморації трагедії Голокосту – тих, які за своєю жанровою стилістикою не мають бути мовою, якою можна говорити про трагедію, але стають нею. У статті виявлено зв’язок між використанням умовно сміхових засобів та проблемою неможливості репрезентації Голокосту на прикладі коміксу «Маус».

Ключові слова


проробка минулого; комеморація; колективна пам’ять; графічний роман

Повний текст:

PDF

Посилання


Adorno, T. (2005) Chto znachit «prorabotka proshlogo» [What is the Meaning of «Working Through the Past?»], Neprikosnovennyiy zapas, № 2–3 (40– 41), Retrieved April 12, 2019 from: http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ ado4.html

Gumbreht, H. U. (2000) 1926. Na ostrie vremeni [In 1926: Living at the Edge of Time], Moskva, Novoe literaturnoe obozrenie, 574 p.

Dostlieva, L. (2017) Pro “Maus” Arta Shpigelmana: obraz svini goes East [About Art Shpigelman’s “Maus”: the pig’s image goes East]. Retrieved Ap ril 12, 2019 from: https://medium.com/@liadostlieva/ %D0%BF%D1%80%D0%BE-maus-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0- %D1%88%D0%BF%D1%96%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8 C % D 0 % B C % D 0 % B 0 % D 0 % B D % D 0 % B 0 - % D 0 % B E % D 0 % B 1 % D 1 % 8 0 % D 0 % B 0 % D 0 % B 7 - %D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%96-goes-east-fdfdb11e9677.

Karlin, Dzh. (2018) Traditsiyni komiksi y radikalne osobiste vislovlyuvannya [Traditional comics and radical personal expressions], v: Komiks u muzeyi suchasnogo mistetstva, editors Obrist, H. U., Kramb, R., Shpigelman, A., Karlin, Dzh., Filonenko, B., Harkiv, IST Publishing, pp. 87–108.

Levi, P. (2017) Chi tse lyudina? [If this is a man?], Lviv, Vidavnitstvo Starogo Leva, 272 p.

Markovskaya, A. (2015) Polskoe iskusstvo posle 1989 goda [Transformations in Polish art after 1989 – introduction], Vestnik Evropy, № 42–43. Retrieved April 12, 2019 from: http://magazines.russ.ru/vestnik/2015/42/44m-pr.html

Minakov, M. (2007) Dosvid i filosofiya: evolyutsiya ponyattya dosvidu v zahidniy fIlosofiyi ХІХ–ХХ stolit [Experience and Philosophy: Evolution of the concept of experience in the Western philosophy of the ХІХ–ХХ centuries], Dis. na zdobuttya nauk. st. d. fIlos. nauk, Spetsialnist 09.00.05 – istoriya fIlosofiyi, Kiev, 409 p.

Trubina, E. G. (2007) Fenomen vtorichnogo svidetelstva: mezhdu bezrazlichiem i «otkazom ot nedoverchivosti» [The phenomenon of secondary evidence: between indifference and «refusal of distrust»], Topos, № 1(15), Minsk, pp. 105–129.

Filonenko, B. (2018) Komiks u muzeyi suchasnogo mistetstva. Art Shpigelman proti sindromu Lihtenshteyna [Comics in the Museum of Contemporary Art. Art Spiegelman against the Liechtenstein syndrome], v: Komiks u muzeyi suchasnogo mistetstva, ed. Obrist, H. U., Kramb, R., Shpigelman, A., Karlin, Dzh., Filonenko, B.], Harkiv, IST Publishing, pp. 61-85.

Etkind, A. (2016) Krivoe gore: pamyat o nepogrebennyih [Curve grief: the memory of the unburied], Moskva, Novoe literaturnoe obozrenie, 328 p.

Bolhafner, J. S. (1991a) Art for Art’s Sake: Spigelman Speaks on RAW’s Past. Present and Future, in: The Comic Journal, № 145. Retrieved April 12, 2019 from: http://bolhafner.com/stevesreads/ispieg2.html

Bolhafner J. S. (1991b) Comics as Art: the Man Behind the “Maus”, in: St. Louis Post-Dispatch, Sunday, June 23. Retrieved April 12, 2019 from: http:/ /bolhafner.com/stevesreads/ispiegel.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Адорно,  Т.  (2005 ) Что значит «проработка прошлого», в: Неприкосновенный запас, № 2–3 (40–41), Москва. Дата обращения: 12.04.2019. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ado4.html

Гумбрехт, Х. У. (2000) 1926. На острие времени / Перевод Е. Канишевой. Москва: Новое литературное обозрение, 574 с.

Достлєва, Л. (2017) Про “Maus” Арта Шпігельмана: образ свині goes East, в: Medium. Дата звернення 12.04.2019. Режим доступу: https://medium.com/ @liadostlieva/про-maus-арта-шпігельмана-образ-свині-goes-eastfdfdb11e9677.

Карлін,  Дж.  (2018) Традиційні комікси й радикальне особисте висловлювання, в: Комікс у музеї сучасного мистецтва / [Обріст Х.У., Крамб Р., Шпігельман А., Карлін Дж., Філоненко Б.]; за редакцією Б. Філоненка. Харків: IST Publishing, сс. 87–108.

Леві, П. (2017) Чи це людина? / Пер. з італійської М. Прокопович, Львів: Видавництво Старого Лева, 272 с.

Марковская, А. (2015) Польское искусство после 1989 года, в: Вестник Европы, № 42–43, Москва. Дата обращения 12.04.2019. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/vestnik/2015/42/44m-pr.html.

Мінаков, М. (2007) Досвід і філософія: еволюція поняття досвіду в західній філософії ХІХ-ХХ століть. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук. Спеціальність 09.00.05 – історія філософії, Київ, 409 с.

Трубина,  Е.  Г.  (2007)  Феномен вторичного свидетельства: между безразличием и «отказом от недоверчивости», в: Топос, №  1(15), Минск, сс.105–129.

Філоненко, Б. (2018) Комікс у музеї сучасного мистецтва. Арт Шпігельман проти синдрому Ліхтенштейна.  в: Комікс у музеї сучасного мистецтва /  [Обріст  Х.  У.,  Крамб  Р., Шпігельман А., Карлін Дж., Філоненко Б.]; за редакцією Б. Філоненка, Харків: IST Publishing, сс. 61–85.

Эткинд, А.  (2016) Кривое горе: память о непогребенных. Москва: Новое литературное обозрение, 328 с.

Bolhafner, J. S. (1991a) Art for Art’s Sake: Spigelman Speaks on RAW’s Past, Present and Future. In: The Comic Journal, № 145. Retrieved April 12, 2019 from: http://bolhafner.com/stevesreads/ispieg2.html.

Bolhafner, J. S. (1991b) Comics as Art: the Man Behind the“Maus”, in: St. Louis Post-Dispatch, Sunday. June 23. p. 3. Retrieved April 12, 2019 from http://bolhafner.com/stevesreads/ispiegel.html.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.