DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2020.1(33).211969

ТРАГЕЙН-ОДІЯ ТА КОМОС-ОДІЯ ЯК «ПІСНІ ЇЖІ ТА ПИЯЦТВА» У РЕКОНСТРУКТИВНОМУ СЕМІОЗИСІ ОЛЬГИ ФРЕЙДЕНБЕРГ

О. Кирилюк

Анотація


Концепція метафор первісної свідомості О. Фрейденберг дозволяє відновити вже втрачені смисли речей, явищ, процесів культури. Застосування цієї концепції до пошуку автентичних джерел трагедії та комедії дозволило переглянуті застарілі погляди на походження цих видів драми. Домінуючим моментом генезису трагедії та комедії була аліментарність («метафора їжі»), і тому вони беруть свій початок не з «пісні козлів (трагос-одії»), і не зовсім з «веселої пісні» (комед-одії), а з «одій» їжі (трагейн-одія) та з обряду комосу з його обжерством, пиятикою та ще й із прилюдним «шлюбом», оспіваних у «пісні весілля» (комос-одія).

Ключові слова


трагедія; комедія; походження театрального мистецтва; семіотика культури; знак-їжа; універсалії культури; Ольга Фрейденберг

Повний текст:

PDF

Посилання


Braginskaya, N. V. (1988a) Vvedenie k state O. M. Frejdenberg «Ejrena» Aristofana [Introduction to the O. M. Frejdenberg`s article «Airen» by Aristophanes], in: Arhaicheskij ritual v folklornyh i ranneliteraturnyh pamyatnikah, Moskva: Nauka, pp. 221-223.

Braginskaya, N. V. (1988b) Tragediya i ritual u Vyacheslava Ivanova [Tragedy and ritual in the works of Vyacheslav Ivanov], in: Arhaicheskij ritual v folklornyh i ranneliteraturnyh pamyatnikah, Moskva: Nauka, pp. 294- 329.

Kyrylyuk, O. S. (2003) «Dijsnist» obryadu ta «tekst» kazky: proryv paradygmy` (V. Ya. Propp ta O. M. Frejdenberg) [The «reality» of the rite and the «text» of the tale: a breakthrough of the paradigm (V.Ya. Propp and O.M. Frejdenberg], in: Filosofsko-antropologichni studiyi. Kyiv: Stylos, pp. 335- 338.

Kyrylyuk, O. S. (2004) Nezvychni znachennya zvychnyx rechej («Metafory pervisnoyi svidomosti» Olgy Frejdenberg ta universaliyi kultury) [Unusual meanings of ordinary things («Metaphors of primitive consciousness» by Ol`ga Frejdenberg and the universals of culture], in: Filosofski poshuky, vyp. 17-18, Lviv-Odesa: IFLIS-LFS «Cogito», pp. 172-182.

Mudragej, N. S. (2008) Antichnyj mif i ego rol v vozniknovenii filosofii (izuchaya nasledie Olgi Mihajlovny Frejdenberg, [Antique myth and its role in the emergence of philosophy (Study of the scientific heritage of Olga Mikhailovna Frejdenberg), in: Filosofskie nauki, Moskva, ¹ 11, pp. 107-120.

Tragediya (2020), in: Vikipediya. Retrieved May 20, 2020 from: https:// uk.wikipedia.org/wiki/tragediya

Frejdenberg, O. M. (1926) Ideya parodii: (nabrosok k rabote) [The idea of a parody: (preliminary notes on the development of the topic)], in: Sbornik statej v chest S. A. Zhebeleva. Leningrad, pp. 378–396. Elektronnyj arhiv O. M. Frejdenber. Retrieved May 23, 2020 from: http://freidenberg.ru/Docs/ Nauchnyetrudy/Stat’i/Idejaparodii?skip=16&view=#start

Frejdenberg, O. M. (1998) Mif i literatura drevnosti [The myth and literature of antiquity]. 2-e izd., Moskva: Izd. firma «Vost. lit.» RAN, 800 p.

Frejdenberg, O. M. (1997) Poetika syuzheta i zhanra [Poetics of plot and genre]. Moskva: Izd. «Labirint», 448 p.

Frejdenberg, O. M. (1988) Sistema literaturnogo syuzheta [System of literary plot], in: Montazh (Literatura, Iskusstvo, Teatr, Kino). Moskva, pp. 216- 236.

Frejdenberg, O. M. (1990) Utopiya. (Glava iz neopublikovannoj monografii «Semantika kompozicii «Trudov i dnej» Gezioda») [Utopia. (The chapter from the unpublished monograph «Semantics of the composition of Works and Days of Hesiod» ], in: Voprosy filosofii. Moskva, № 5, pp. 148-167.

Comic (2020), in: WorldSence.eu.Dictionary. Retrieved May 19, 2020 from: https:/ /www.wordsense.eu/komik/#Ancient%20Greek

Comoedia (1885), in: Fridrikh Lyubkers Realnyi slovar klassicheskikh drevnostey (Classic Reprint), pp. 315-318. Retrieved May 17, 2020 from: https://ru.wikisource.org/wiki/РСКД/Comoedia#cite_ref-1

kom (2020), in: Greek morphological index. Retrieved May 27, 2020 from: https:/ /morphological_el.enacademic.com/215515/kom%27

komos (2020), in: Greek-English etymological dictionary. Retrieved May 27, 2020 from: https://etymology_el_en.enacademic.com/4124/komos


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Брагинская, Н. В. (1988а) Введение к статье О. М. Фрейденберг «Эйрена» Аристофана,  в:  Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках, Москва: Наука, сс. 221–223.

Брагинская, Н. В.  (1988б) Трагедия и ритуал у Вячеслава Иванова,  в: Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках, Москва: Наука, сс. 294–329.

Кирилюк, О.  С.  (2003) «Дійсність» обряду та «текст» казки: прорив парадигми (В. Я. Пропп та О. М. Фрейденберг),  в: Філософськоантропологічні студії, Київ: Стилос, сс. 335–338.

Кирилюк,  О.  С.  (2004) Незвичні значення звичних речей («Метафори первісної свідомості» Ольги Фрейденберг та універсалії культури), в: Філософські пошуки. Вип. 17–18, Львів-Одеса: ІФЛІС-ЛФС «Cogito», сс. 172–182.

Мудрагей, Н. С. (2008) Античный миф и его роль в возникновении философии (изучая наследие Ольги Михайловны Фрейденберг, в: Философские науки, Москва, № 11, сс. 107–120. .

Трагедія (2020), в: Вікіпедія. Дата звернення: 20.05.20. Режим доступу: https:/ /uk.wikipedia.org/wiki/трагедія

Фрейденберг,  О.  М.  (1926) Идея пародии: (набросок к работе),  в: Машинописный Сборник статей в честь С. А. Жебелева. Ленинград, сс. 378–396. Электронный архив О. М. Фрейденберг. Дата звернення: 23.05.20. Режим доступу: http://freidenberg.ru/Docs/Nauchnyetrudy/Stat’i/ Idejaparodii?skip=16&view=#start

Фрейденберг, О. М. (1998) Миф и литература древности. 2-е изд., Москва: Изд. фирма «Вост. лит.» РАН, 800 с.

Фрейденберг, О. М. (1997) Поэтика сюжета и жанра. Москва: Лабиринт, 448 с.

Фрейденберг, О. М. (1988) Система литературного сюжета, в: Монтаж (Литература, Искусство, Театр, Кино). Москва, сс. 216–236.

Фрейденберг,  О.  М.  (1990) Утопия. (Глава из неопубликованной монографии «Семантика композиции “Трудов и дней”Гезиода»), в: Вопросы философии. Москва, № 5, сс. 148–167.

Comic (2020), in: WorldSence.eu.Dictionary. Retrieved May 19, 2020 from: https:/ /www.wordsense.eu/komos/#Ancient%20Greek

Comoedia  (1885),  in: Любкер, Ф. Реальный словарь классических древностей,  сс.  315–318.  Retrieved  May  17,  2020  from:  https:// ru.wikisource.org/wiki/РСКД/Comoedia#cite_ref-1

kom’ (2020), in: Greek morphological index. Retrieved May 27, 2020 from: https://morphological_el.enacademic.com/215515/kom%27

komos (2020), in: Greek-English etymological dictionary. Retrieved May 27, 2020 from: https://etymology_el_en.enacademic.com/4124/komos

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.