DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2020.1(33).211978

РОМАНТИЧНА ІРОНІЯ МИКОЛИ ГОГОЛЯ

Ю. Грибкова

Анотація


Розглядається творчість М. Гоголя в контексті романтичної іронії. Вона зумовила контрастні й фантастичні сюжети його творів, уявні характери героїв. Митець протиставив мальовниче українське село, де людина вільна, і жорстоку петербурзьку цивілізацію, яка пригнічує особистість. Мрія Гоголя про вільну людину губиться у безглуздому світі зла й панування містичних сил.

Ключові слова


Гоголь; романтична іронія; вільна людина; жорстока цивілізація; безумний світ; містичні сили

Повний текст:

PDF

Посилання


Botnikova, A. B. (1977) Hoffman i russkaja literatura (pervaja polovina XIX veka) [Hoffman and Russian Literature (first half of the 19th century)], Voronezh, Izd-vo Voronezhskoho universyteta, 206 p.

Hohol, N. V. (1980) Mertvyje dushy [Dead souls], Kyiv, Veselka, 420 p.

Hoholeznavchi studiji [Gogol studies] (1996), Vyp. 1, Nizhyn, ArtEK, 63 p.

Hoholeznavchi studiji [Gogol studies] (1997), Vyp. 2, Nizhyn, ArtEK, 138 p.

Zadesnjanskyj, R. (w/y). Krytychni narysy [Critical Essays], t. 1, Veletni i pihmeji literaturnoho Olimpu, Toronto, Ukrainska krytychna dumka, pp. 53–84.

Skrynnyk, M. A. (2007) Naratyvni praktyky ukrajinskoji identychnosti: doba Romantyzmu [Narrative Practices of Ukrainian Identity: The Age of Romanticism], Lviv, Kamenjar, 367 s.

Skurativskyj, V. (1997) Na porohe kak by dvojnoho bytija (iz nabludenij nad myrami Hohola) [On the threshold of a double being (from observations of Gogol’s worlds)], in: Hoholeznavchi studiji, Vyp. 2, Nizhyn, ArtEK, pp.64– 102.

Stromezkyj, O. (1994) Hohol [Gogol], Lviv, Svit, 309 p.

Shlegel, F. (2003) Iz «Likejskih frahmentiv» [From «Lycaeus Fragments»], in: Myslyteli nimetskoho Romantyzmu, Ivano-Frankivsk, Lileja-NV, pp.189– 202.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ботникова, А. Б. (1977) Гофман и русская литература (первая половина ХІХ века), Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 206 с.

Гоголь, Н. В. (1980) Мёртвые души, К.:  «Веселка», 420 с.

Гоголезнавчі студії (1996), вип. 1, Ніжин: АртЕК, 63с.

Гоголезнавчі студії (1997), вип. 2, Ніжин: АртЕК, 138 с.

Задеснянський, Р.  (Б/р) Про Гоголя, в: Критичні нариси, т. 1. Велетні й пігмеї літературного Олімпу, Торонто: Українська критична  думка, сс.53–84.

Скринник, М. А. (2007) Наративні практики української ідентичності: доба Романтизму, Львів: Каменяр, 367 с.

Скуратовский, В. (1997) На пороге как бы двойного бытия (из наблюдений над мирами Гоголя), в: Гоголезнавчі студії, вип. 2, Ніжин: АртЕК, сс. 64–102.

Стромецький, О. (1994) Гоголь, Львів: Світ, 309 с.

Шлегель, Ф. (2003) Із «Лікейських фрагментів», в: Мислителі німецького Романтизму, Івано-Франківськ: Лілея-НВ, сс.189–202.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.