DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2020.2(34).218094

ТРАГЕДІЯ І КОМЕДИЯ ЖИТТЯ: ПРОТИСТАВЛЕННЯ РОЗУМІННЯ І ЗАДОВОЛЕННЯ В «ФІЛЕБІ» ПЛАТОНА

Олег Мухутдінов

Анотація


Стаття присвячена осмисленню поняття смішного на прикладі дослідження ідеї блага як задоволення і як розуміння в діалозі Платона «Філеб». Смішне виникає як результат видимості, якої намагається задовольнятися прагне до задоволення життя. На відміну від орієнтованого на даний час задоволення, розуміння визначається як здатність уявлення про благо в ставленні до всього життя в цілому.

 


Ключові слова


розсудливість; розуміння; задоволення; життя; нині

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Aristotel (1984) Nikomakhova etika, in: Aristotel, Sochineniya, t. 4, Мoskva, Mysl, pp. 53–293.

Diogen Laertskiy (1986) O zhizni, ucheniyakh i izrecheniyakh znamenitykh filosofov, Мoskva, Mysl, 572 p.

Platon (1994) Fileb, in: Platon, Sobraniye sochineniy, t. 3, Мoskva, Mysl, pp. 7–78.

Gadamer H.-G. (1987) Der Denker Martin Heidegger, in: Gadamer H.- G.Gesammelte Werke. Bd. III, Neuere Philosophie – 1. Hegel, Husserl, Heidegger. Tübingen, Mohr. S. 223–228.

Held K. (2018) Der biblische Glaube. Phänomenologie seiner Herkunft und Zukunft. Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann. 176 s.

Heidegger M. (1992) Platon: Sophistes. Gesamtausgabe, Bd. 19. Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann. 668 s.

Heidegger M. (2001) Sein und Zeit. Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann. 445 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аристотель (1984) Никомахова этика, в: Аристотель, Сочинения, т. 4. Москва: Мысль, сс. 53–293.

Диоген Лаэртский (1986) О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Москва: Мысль, 572 с.

 Платон (1994) Филеб, в: Платон, Собрание сочинений, т. 3. Москва: Мысль, сс. 7–78.

Gadamer H.-G. (1987) Der Denker Martin Heidegger, in: Gadamer H.-G. Gesammelte Werke. Bd. III, Neuere Philosophie – 1. Hegel, Husserl, Heidegger. Tübingen, Mohr. S. 223–228.

Held K. (2018) Der biblische Glaube. Phänomenologie seiner Herkunft und Zukunft. Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann. 176 s.

Heidegger M. (1992) Platon: Sophistes. Gesamtausgabe, Bd. 19. Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann. 668 s.

Heidegger M. (2001) Sein und Zeit. Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann. 445 s.  

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.