DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2020.2(34).218102

ІНТУЇЦІЯ ТА ІРОНІЯ ЯК ЗАСОБИ ПІЗНАННЯ В ТЕОРІЯХ АДЕПТІВ МИСТЕЦТВА УКРАЇНСЬКОГО АВАНГАРДУ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Олена Щокіна

Анотація


Основою теорії і практики авангардної творчості стають інтуїція та іронія. Саме через інтуїцію та іронію, яка проявляється часом у гротеску або висміюванні, авангард намагався руйнувати традиції та створювати нове мистецтво і цінності. Особливої уваги в статті надано теоретичним працям митців, які стояли біля витоків українського авангарду та вплинули на його розвиток: В. Кандинського, К. Малевича, О. Архипенка. Митці проголошують перевагу інтуїції над практичним розумом, підкреслюючи складну глибоку сутність інтуїції, оскільки розум і раціональність використовують лише зовнішні прояви реальності, тобто наукові факти, закони, логіку, нехтуючи мінливістю, спонтанністю людських почуттів та емоцій, як несуттєвих у пізнаннях. Саме іронічне ставлення до можливостей раціональності дає поштовх розквіту інтуїції.

  


Ключові слова


інтуїція; іронія; український авангард; пізнання раціональність

Повний текст:

PDF

Посилання


Arhipenko, O. (1993) Teoretichni notatki [Theoretical notes], v: Nash kraj: ukrayinskij kulturologichnij almanah, Kyiv, Dovira, vyp. 5 (7), pp. 208—255.

Baranov-Rossine, V. V. Pisma V. Kandinskomu [Letters to V. Kandinsky]. Arhiv G. Myunter i I. Ajhnera. Gorodskaya galereya Lenbahaus. Myunhen (Svedeniya polucheny ot V. Abramova).

Branskij, V. (1999) Iskusstvo i filosofiya. Rol filosofii v formirovanii vospriyatiya hudozhestvennogo proizvedeniya na primere istorii zhivopisi [Art and Philosophy. The role of philosophy in the formation of the perception of a work of art on the example of the history of painting], Kaliningrad, Yantarnyj skaz, 703 p.

Grinbaum, A. (1910) K filosofii sovremennogo iskusstva [Towards the Philosophy of Modern Art], v: Mezhdunarodnaya hudozhestvennaya vystavka «Salon 2», Odessa, Trud, pp. 6 - 10.

Kandinskij, V. (2001) Tochka i liniya na ploskosti [Point and line on a plane]. Sankt-Peterburg, Azbuka, 560 p.

Kanishina, N. (1999) Hudozhno-estetichni zasadi ukrayinskogo avangardnogo mistectva pershoyi tretini 20 stolittya [Artistic and aesthetic ambush of the Ukrainian avant-garde art of the first third of the XX century]. Avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya. kand. filosof. nauk: spec. 09.00.08 «Estetika», Kyiv, 20 p.

Kubrish, N. (2004) Mifopoetika skulpturi O. Arhipenka ta I. Kavaleridze [Mythopoetics of sculpture by O. Archipenko and I. Kavaleridze]. Avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. mistectvoznavstva: 17.00.05 «Obrazotvorche mistectvo», Odesa, 20 p.

Kulikova, I. (1974) Filosofiya i iskusstvo modernizma [Philosophy and Art of Modernism], Moskva, Politizdat, 160 p.

Malevich, K. (2001) Chernyj kvadrat [Black square], Sankt-Peterburg, Azbuka, 576 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Архипенко, О. (1993) Теоретичні нотатки, в: Наш край: український культурологічний альманах, Київ: Довіра, вип. 5 (7), сс. 208–255.

Баранов-Россине, В. Письма В. Кандинскому. Архив Г. Мюнтер и И. Айхнера. Городская галерея Ленбахаус. Мюнхен. (Сведения получены от В. Абрамова).

Бранский, В. (1999) Искусство и философия. Роль философии в формировании восприятия художественного произведения на примере истории живописи, Калининград: Янтарный сказ, 703 с.

Гринбаум, А. (1910) К философии современного искусства, в: Международная художественная выставка «Салон 2», Одесса: Труд, сс. 6–10.

Кандинский, В. (2001) Точка и линия на плоскости, Санкт-Петербург: Азбука, 560 с.

Канішина, Н. (1999) Художньо-естетичні засади українського авангардного мистецтва першої третини ХХ століття. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. філософ. наук: спец. 09.00.08 «Естетика», Київ, 20 с.

Кубриш, Н. (2004) Міфопоетика скульптури О. Архипенка та І. Кавалеридзе. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства: 17.00.05 «Образотворче мистецтво», Одеса, 20 с.

Куликова, И. (1974) Философия и искусство модернизма, Москва: Политиздат, 160 с.

Малевич, К. (2001) Черный квадрат, Санкт-Петербург: Азбука, 576 с.

Канішина, Н. (1999) Художньо-естетичні засади українського авангардного мистецтва першої третини ХХ століття. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. філософ. наук: спец. 09.00.08 «Естетика», Київ, 20 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.