DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2017.1(27).143560

КУЛЬТУРА ДОВІРИ ЯК РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ

Оксана Кожем’якіна

Анотація


В статті розглядаються темпоральні детермінанти становлення культури довіри в динамічних умовах сучасного складноорганізованого суспільства з урахуванням особливостей смислових трансляцій соціальної пам’яті. Автор трактує культуру довіри як ціннісно-нормативну систему обґрунтованих очікувань, що задає контекстні орієнтири солідарно- відповідальної поведінки та визначає соціальні умови прийнятних способів їх реалізації. З позицій теорії соціальних змін, філософії повсякденності, герменевтичного та аксіологічного підходів досліджуються причини проблематизації довіри в умовах смислових деформацій ідентичності під амбівалентним впливом культурної травми.


Ключові слова


культура довіри; соціальна пам’ять; цінності; норми; культурна травма.

Повний текст:

PDF

Посилання


Giddens E. (2011) Posledstviya sovremennosti [The Consequences of Modernity]. Moscow, Praksis, 352 p.

Inglehart R., Welzel K. (2011) Modernizatsiya, kulturnyie izmeneniya i demokratiya: Posledovatelnost chelovecheskogo razvitiya [Modernization, Cultural Change, and Democracy. The Human Development Sequence]. Moscow, Novoe izdatelstvo, 464 p.

Krimskiy S.B. (2003) Zapiti fIlosofskih smisliv [Queries of philosophical meanings]. Kyiv, PARAPAN, 240 p.

Shtompka P. (2012) Doverie – osnova obschestva [Trust is the foundation of society]. Moscow, Logos, 440 p.

Shtompka P. (2001) Sotsialnoe izmenenii kak travma [Social change as a trauma]. SOCIS, #1, pp. 6–16.

Shtompka P. (2001) Kulturnaya travma v postkommunisticheskom obschestve [Cultural trauma in post-communist society]. SOCIS, #2, pp. 3–12.

Alexander J. C. (2044) Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley, University of California Press, 314 p.

Erickson K.Ò. (1976) Everything in its path: destruction of community in the Buffalo Creek flood. NY, Simon and Schuster, 284 p.

Eyerman R. (2001) Cultural Trauma: Slavery and the Formation of African American Identity, in Alexander J., Eyerman R., Giesen B., Smelser N., Sztompka P. Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 2001, pp. 60–111.

Halbwachs M. (1980) The collective memory. New-York, Harper & Row, 186 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гидденс Э. Последствия современности [пер. с англ. Г. Ольховикова, Д. Кибальчича].– М.: Праксис, 2011.– 352 с.

Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития [пер. с англ. М. Коробочкина].– М.: Новое издательство, 2011.– 464 с.

Кримський С. Б. Запити філософських смислів.– К.: ПАРАПАН, 2003.– 240 с.

Штомпка П. Доверие – основа общества [пер. с. пол. Н. В. Морозовой].– М.: Логос, 2012.– 440 с.

Штомпка П. Социальное изменении как травма (статья первая) // СОЦИС.– 2001.– № 1.– С. 6–16.

Штомпка П. Культурная травма в посткоммунистическом обществе (статья вторая) // СОЦИС.– 2001.– №2.– С. 3–12.

Alexander J. C. Cultural Trauma and Collective Identity.– Berkeley: University of California Press, 2004.– 314 p.

Erickson K.Т. Everything in its path: destruction of community in the Buffalo Creek flood.– NY: Simon and Schuster, 1976.– 284 p.

Eyerman R. Cultural Trauma: Slavery and the Formation of African American Identity // Alexander J., Eyerman R., Giesen B., Smelser N., Sztompka P. Cultural Trauma and Collective Identity.– Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 2001.– P. 60–111.

Halbwachs M. The collective memory.– New York: Harper & Row, 1980.– 186 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.