DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2017.1(27).143727

ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА РОЗМІТКА І ТОПОГРАФІЯ КАТЕГОРІЇ «НІЩО» У ФУНДАМЕНТАЛЬНІЙ ОНТОЛОГІЇ М. ГАЙДЕҐҐЕРА

Ігор Пронін

Анотація


Змістом статті є аналіз феномена «Ніщо» та його смислових граней, а також онтологічна топографія категорії «Ніщо» у феноменологічній розмітці М. Гайдеґґера. Порожнеча, небуття («Ніщо»), перманентно присутнє в людині і є базовою, єдиною даністю та реальністю оточуючого світу, початковою прірвою з якої суб’єкт витягує своє буття і де особистість осмислює свій модус існування через обґрунтування дійсності в її взаємозверненності на саме «Ніщо». «Ніщо» розглядається як елемент пізнавальної ситуації: щоб побачити світ, як ціле, потрібно відступити від нього у «Ніщо», яке пов’язано з основоположними щодо реальності поняттями «буття» і «сенс життя».


Ключові слова


ніщо; буття; Dasein; інтенціональна свідомость; неґація;

Повний текст:

PDF

Посилання


Bogachov A. (2011) Dosvіd і sens [Experience and meaning]. Kyiv, DUH I LITERA, 336 p.

Brjusova N. Z. (2006) «Lesnye tropy» bytija. Fenomenologija istorii Martina Hajdeggera [«Forest trails» of being. The history of phenomenology by Martin Heidegger]. Voprosy filosofii, Moscow, № 11, pp. 155–163.

Gagarin A. S. (2008) Problema intencional’nosti v filosofskoj antropologii [The problem of intentionality in philosophical anthropology]. Nauchnyj ezhegodnik Instituta filosofii i prava Ural’skogo otdelenija RAN, Ekaterinburg, № 8, 512 p.

Gasparjan D. Je. (2011) Vvedenie v neklassicheskuju filosofiju [Introduction to non-classical philosophy]. Moscow, ROSSPEN.

Okorokov V. B. (2000) Metafizika jepohi transcendental’nogo myshlenija: specifika, sushhnost’ i tendencii razvitija [The metaphysics of transcendental era thinking: specificity, essence and trends of development]. Dnepropetrovsk.

Pronjakin V. I. (1999) Kant, Hajdegger i problema metafiziki: k nekotorym intellektual’nym itogam XX stoletija [Kant, Heidegger and the problem of metaphysics: to some intellectual end of the XX century]. V³snik Dn³propetrovs’kogo un³versitetu. Ser. F³losof³ja. Soc³olog³ja. Pol³tolog³ja, Dnepropetrovsk, № 4, pp. 100–105.

Hajdegger M. (1997) Bytie i vremja [Being and time]. Per. s nem. V. V. Bibihina, Moscow, Ad Marginem, 452 p.

Hajdegger M. (2013) Osnovnye ponjatija metafiziki. Mir – konechnost’ – odinochestvo [The basic concepts of metaphysics. World – finitude –solitude]. SPb, Vladimir Dal’, 592 p.

Hajdegger M. (1993) Chto takoe metafizika? [What is metaphysics?]. Hajdegger M. Vremja i bytie. Moscow, pp. 18–26.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Богачов А. Досвід і сенс.– К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2011.– 336 с.

Брюсова Н. З. «Лесные тропы» бытия. Феноменология истории Мартина Хайдеггера // Вопросы философии.– М., 2006.– № 11.– С. 155–163.

Гагарин А. С. Проблема интенциональности в философской антропологии // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения РАН.– Вып. 8.– Екатеринбург, 2008.– 512 с.

Гаспарян Д. Э. Введение в неклассическую философию.– М.: РОССПЭН, 2011.

Окороков В. Б. Метафизика эпохи трансцендентального мышления: специфика, сущность и тенденции развития.– Днепропетровск., 2000.

Пронякин В. И. Кант, Хайдеггер и проблема метафизики: к некоторым интеллектуальным итогам ХХ столетия // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Філософія. Соціологія. Політологія.– Дніпропетровськ.,1999.– Вип. 4.– С. 100–105.

Хайдеггер М. Бытие и время / пер. с нем. В. В. Бибихина.– М.: Аd Mаrginеm, 1997.– 452 с.

Хайдеггер М. Основные понятия метафизики. Мир – конечность – одиночество.– СПб.: «Владимир Даль», 2013.– 592 с.

Хайдеггер М. Что такое метафизика? // Хайдеггер М. Время и бытие.– М., 1993.– С. 18–26.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.