DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2016.2(26).143949

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЛЕҐІТИМАТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДОВІРИ В СУЧАСНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ ДИСКУРСІ

Оксана Кожем’якіна

Анотація


В статті здійснено аналіз становлення концепту політичної довіри як ціннісної основи соціальної взаємодії в контексті проблематики демократичної леґітимності. Наголошується на необхідності міждисциплінарного підходу до концептуалізації довіри як нормативного та моральнісного джерела демократичної леґітимності. Співвідношення концептів політичної довіри та леґітимності розглянуто в аспекті аналізу процесів обґрунтованого визнання, соціального узгодження та моральної підтримки, застосовуючи методологічні засади системної теорії, дискурсивної етики, теорії соціальних змін, деліберативної демократії.


Ключові слова


політична довіра; леґітимність; демократія; визнання; ліберальна недовіра;

Повний текст:

PDF

Посилання


Dogan M. (1994) Legitimnost’ rezhimov i krisis doveriya [The legitimacy ofregime and crisis of trust]. Socis, Moscow, № 6, pp. 147–156.

Luhmann N. (2001) Vlast’ [Power]. Moscow, Praksis, 256 p.

Rozanvallon P. (2009) Democratychna legitymnist’. Bezstoronnist’,reflectyvnist’, nablyzhenist’ [Democratic legitimacy. Impartiality, reflexivity,proximity]. Kyev, KMA, 287 p.

Habermas J. (1971) Strukturwandel der Öffentlichkeit. Berlin, LuchterhandVerlag, 379 p.

Hardin R. (2002) Liberal Distrust. European Review, Vol. 10, № 1, pp. 73–89.

Levi M., Sacks A. (2009) Legitimating Beliefs: Sources and Indicators.Regulation & Governance, № 3, pp. 311–333.

Luhmann N. (2000) Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialerKomplexität. Stuttgart, Lucius & Lucius, 140 p.

Rosanvallon P. (2008) Counter-Democracy: Politics in an Age of Distrust.Cambridge, CambridgeUniversity Press, 336 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Доган М. Легитимность режимов и кризис доверия / пер. с фр. Т. Н. Шумилиной // Социс. – 1994.– № 6.– С. 147–156.

Луман Н. Власть / пер. с нем. А. Ю. Антоновского.– М.: Праксис, 2001. – 256 с.

Розанвалон П. Демократична леґітимність. Безсторонність, рефлективність, наближеність / пер. з фр. Євгена Марічева.– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009.– 287 с.

Habermas J. Strukturwandel der Öffentlichkeit.– Berlin: Luchterhand Verlag, 1971.– 379 s.

Hardin R. Liberal Distrust // European Review.– 2002.– Vol. 10.– № 1.– P. 73–89.

Levi M., Sacks A. Legitimating Beliefs: Sources and Indicators // Regulation & Governance.– 2009.– № 3.– P. 311–333.

Luhmann N. Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität.– Stuttgart: Lucius & Lucius, 2000.– 140 s.

Rosanvallon P. Counter-Democracy: Politics in an Age of Distrust.– Cambridge: CambridgeUniversity Press, 2008.– 336 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.