№ 2(26) (2016): ГУМАНІТАРНИЙ ДИСКУРС: ДИСЦІПЛІНАРНІСТЬ, МІЖДИСЦІПЛІНАРНІСТЬ, ТРАНСДИСЦІПЛІНАРНІСТЬ

					##issue.viewIssueIdentification##

Це видання є спільним проектом Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова і міського наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція». Збірник наукових праць «Δόξα / Докса» має міждисциплінарний характер, редакційна колегія публікує статті, що містять результати наукових досліджень переважно у галузі філософії та філології. Кожен випуск присвячений окремій тематиці.

Двадцять шостий випуск збірки «Докса» продовжує започатковану його авторами традицію вивчення природи гуманітарного знання та його місця у культурі та социумі. Він презентує результати оригінальних досліджень феномену гуманітарного дискурса та різні виміри його існування та презентації.

В розділі 1 «Гуманітарний дискурс та дисціплінарність» розглядається низка питань, пов’язаних з деякими аспектами вивчення природи гуманітарного пізнання, зокрема етичними, політичними, аксіологічними та семіотичними. Автори статей вдаються до аналізу, по-перше, різних концепцій гуманітаристиці – від античності до сучасності, по-друге, різних варіантів дисціплінарної демаркації гуманітарного дискурсу, розробці таких базових понять як дискурс, дисціплінарність та трансдисціплінарність. Автори звертають увагу на те, що уточнення і поширення норм науковості та вузько-наукових методів та методологічних процедур сприятимуть підвищенню рівня професіоналізма гуманітаріїв та ефективной їх участі в трансдисциплінарних дослідженнях.

Другий розділ «Дисціплінарне розмаіття гуманітарного дискурсу» об’єднує статті, в яких акцентовані різні моменти дискурсівного в різних царинах науки, освіти та соціального життя. Зокрема, надаються грунтовні розвідки щодо дослідження екзистенціальної семіотики, створення сучасних мифів, интерперсонального психоанализу, соціальної реклами, сучасного религійного життя та інш. Також в розділі досліджується місто соціального знання та антикознавства в епоху трансдисциплінарності.

Розділ 3 присвячено дослідженню місця гуманітарного дискурсі в мистецтві. Зокрема розглядаються феномен іммерсивності як актуальної особливості та механізму сучасних арт-практик. Також в розділі осмислюється Срібний вік як особливий культурно-історичний тип з притаманними йому принципами творчого життя, специфічним образом мисленням і способом буття особистості.

В розділі 4 «Переклади» ми публікуємо український переклад важливого для тематики збірки античного філософського текст.у. Це сократичний діалог невідомого автора (так званого Псевдо-Платона) «Про справедливе», що люб’язно наданий його перекладачем Іллею Беєм.

У розділі 5 «Поезії» мы публікуємо вірші Олени Соболевської, що мають єдину тематичну спрямованість – це подолання непроникних меж між світом живих та померлих, це діалог з поетами та мислителями у нескінченному просторі великого часу, у єдиному потоці культури- життя.

Редакційна колегія й автори запрошують читачів до діалогу і роздумів про природу гуманітарного знання, його властивості і дисциплінарну артикульованість у сучасних соціумі, науці та мистецтві.

Редакційна колегія

Опубліковано: 2016-12-15

Весь випуск

ДИСЦІПЛІНАРНЕ РОЗМАІТТЯ ГУМАНІТАРНОГО ДИСКУРСУ