№ 2(26) (2016)

ГУМАНІТАРНИЙ ДИСКУРС: ДИСЦІПЛІНАРНІСТЬ, МІЖДИСЦІПЛІНАРНІСТЬ, ТРАНСДИСЦІПЛІНАРНІСТЬ

Це видання є спільним проектом Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова і міського наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція». Збірник наукових праць «Δόξα / Докса» має міждисциплінарний характер, редакційна колегія публікує статті, що містять результати наукових досліджень переважно у галузі філософії та філології. Кожен випуск присвячений окремій тематиці.

Двадцять шостий випуск збірки «Докса» продовжує започатковану його авторами традицію вивчення природи гуманітарного знання та його місця у культурі та социумі. Він презентує результати оригінальних досліджень феномену гуманітарного дискурса та різні виміри його існування та презентації.

В розділі 1 «Гуманітарний дискурс та дисціплінарність» розглядається низка питань, пов’язаних з деякими аспектами вивчення природи гуманітарного пізнання, зокрема етичними, політичними, аксіологічними та семіотичними. Автори статей вдаються до аналізу, по-перше, різних концепцій гуманітаристиці – від античності до сучасності, по-друге, різних варіантів дисціплінарної демаркації гуманітарного дискурсу, розробці таких базових понять як дискурс, дисціплінарність та трансдисціплінарність. Автори звертають увагу на те, що уточнення і поширення норм науковості та вузько-наукових методів та методологічних процедур сприятимуть підвищенню рівня професіоналізма гуманітаріїв та ефективной їх участі в трансдисциплінарних дослідженнях.

Другий розділ «Дисціплінарне розмаіття гуманітарного дискурсу» об’єднує статті, в яких акцентовані різні моменти дискурсівного в різних царинах науки, освіти та соціального життя. Зокрема, надаються грунтовні розвідки щодо дослідження екзистенціальної семіотики, створення сучасних мифів, интерперсонального психоанализу, соціальної реклами, сучасного религійного життя та інш. Також в розділі досліджується місто соціального знання та антикознавства в епоху трансдисциплінарності.

Розділ 3 присвячено дослідженню місця гуманітарного дискурсі в мистецтві. Зокрема розглядаються феномен іммерсивності як актуальної особливості та механізму сучасних арт-практик. Також в розділі осмислюється Срібний вік як особливий культурно-історичний тип з притаманними йому принципами творчого життя, специфічним образом мисленням і способом буття особистості.

В розділі 4 «Переклади» ми публікуємо український переклад важливого для тематики збірки античного філософського текст.у. Це сократичний діалог невідомого автора (так званого Псевдо-Платона) «Про справедливе», що люб’язно наданий його перекладачем Іллею Беєм.

У розділі 5 «Поезії» мы публікуємо вірші Олени Соболевської, що мають єдину тематичну спрямованість – це подолання непроникних меж між світом живих та померлих, це діалог з поетами та мислителями у нескінченному просторі великого часу, у єдиному потоці культури- життя.

Редакційна колегія й автори запрошують читачів до діалогу і роздумів про природу гуманітарного знання, його властивості і дисциплінарну артикульованість у сучасних соціумі, науці та мистецтві.

Редакційна колегія

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПЕРЕКЛАДИ

ПРО СПРАВЕДЛИВЕ PDF
Ілля Бєй 185-192

ГУМАНІТАРНИЙ ДИСКУРС ТА ДИСЦІПЛІНАРНІСТЬ

ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ І ПРОФЕСІОНАЛІЗМ PDF
Олександр Афанасьєв, Ірина Василенко 8-18
ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСДЦИПЛИНАРНОСТИ У ЗАСТОСУВАННІ ВУЗЬКО-НАУКОВИХ МЕТОДІВ PDF
Наталія Бородіна 19-26
ГУМАНІТАРИСТИКА ЧАРЛЬЗА ВІЛЬЯМА МОРРИСА PDF
Костянтин Райхерт 27-36
ВІДСУТНІСТЬ МОРАЛЬНОСТІ PDF
Максим Вак 37-47
КОСМОЛОГІЯ ЕМПЕДОКЛА ТА ЇЇ СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ PDF
Іван Михальчук 48-58
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЛЕҐІТИМАТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДОВІРИ В СУЧАСНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ ДИСКУРСІ PDF
Оксана Кожем’якіна 59-69

ДИСЦІПЛІНАРНЕ РОЗМАІТТЯ ГУМАНІТАРНОГО ДИСКУРСУ

СОЦІАЛЬНЕ ЗНАННЯ В ЕПОХУ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОСТІ PDF
Фаріда Тихомірова 71-83
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНВЕРГЕНТНИХ ПРОЦЕСІВ СУЧАСНОГО РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ PDF
Едуард Мартинюк, Олена Никитченко 84-92
ТРАНСЦИСЦИПЛІНАРНА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ УНІВЕРСАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ СЕМІОТИКИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
Олександр Кирилюк 93-113
ПРОБЛЕМА ФІЛОСОФСЬКОГО АНТИКОЗНАВСТВА У КОНТЕКСТІ ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ PDF
Олена Погонченкова 114-122
ЛІНГВОКРЕАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПО СТВОРЕННЮ СУЧАСНИХ МИФІВ
Наталія Рибка 123-132
АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК ВИРАЗНИЙ ЗАСІБ РЕФЛЕКСІЇ В ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ PDF
Ірина Янушевич 133-142
ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНІ ЗАСАДИ ІНТЕРПЕРСОНАЛЬНОГО ПСИХОАНАЛІЗУ Г. С. САЛЛІВАНА PDF
Олександр Романов 143-152
СИСТЕМНА МЕТОДОЛОГІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ PDF
Фаріда Тихомірова, Павло Тихоміров 153-159

ГУМАНІТАРНИЙ ДИСКУРС У ЦАРИНІ МИСТЕЦТВА

СРІБНИЙ ВІК ЯК СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНА ЕПОХА І КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ ТИП PDF
Олена Соболевська 161-172
ІММЕРСИВНОСТЬ ЯК МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ НОВОЇ ХУДОЖНЬОЇ РЕАЛЬНОСТІ PDF
Ніна Ковальова, Віктор Левченко 173-183