DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2016.2(26).143972

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНВЕРГЕНТНИХ ПРОЦЕСІВ СУЧАСНОГО РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ

Едуард Мартинюк, Олена Никитченко

Анотація


«Конвергентні процеси» у сучасному розумінні цього терміну можна використовувати його у повному лексичному об’ємі, та застосувати для опису основних тенденцій сучасного релігійного життя: актуалізація есхатології, актуалізація соціальних доктрин, зростання інклюзівізму, егосинтонізація, екзотерізація, раціоналізація культових дій, уніфікація екстеріоризації. Ці процеси можна визначати як ті, що притаманні більш ніж однієї релігії, так і ті, що свідчать про тенденції зближення соціальних, доктринальних і організаційних позицій між двома, чи багатьма деномінаціями. Більшість процесів досліджуються релігієзнавцями вже багато років. У цій статті мова йде лише про деякі з них, чия характеристика ще не набула широкого розповсюдження у пострадянському науковому просторі.

 


Ключові слова


релігія; конвергентні процеси; зростання інклюзівізму; егосинтонізація; екзотерізація; раціоналізація культових дій; екстеріоризація;

Повний текст:

PDF

Посилання


Majka Ju. (1993) Social’noe uchenie katolicheskoj cerkvi [Social doctrine ofCatholic church], Ljublin, Izd-vo Svjatogo Kresta, 480 p.

Martynjuk Je. (2002) Konvergentnye processy v religioznoj zhizni vo vtorojpolovine XX v. [Convergent processes in religious life in the second half ofthe 20th century], Naukovo-dosl³dnij centr komparativsts’kih dosl³dzhen’rel³g³j f³losofs’kogo fakul’tetu ONU, Odesa, pp. 37–48.

Martynjuk Je. I., Nikitchenko E. Je. (2011) Aktualizacija jeshatologii kak konvergentnyj process sovremennoj religioznoj zhizni [Updating of eschatology as convergent process of modern religious life], Jeshatos: filosofija istorii v predchuvstvii konca istorii, Odessa, FLP «Fridman A. S.», pp. 319–325.

Frick H. (1928) Vergleichende Religionwissenschaft. Berlin und Leipzig,Walter de Gruyter and Co.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Майка Ю. Социальное учение католической церкви.– Люблин: Изд-во Святого Креста, 1993.– 480 с.

Мартынюк Э. Конвергентные процессы в религиозной жизни во второй половине XX в. // Науково-дослідний центр компаративстських досліджень релігій філософського факультету ОНУ Одеса.– 2002.– С. 37–48.

Мартынюк Э. И., Никитченко Е. Э. Актуализация эсхатологии как конвергентный процесс современной религиозной жизни // Эсхатос: философия истории в предчувствии конца истории.– Одесса: ФЛП «Фридман А. С.», 2011.– С. 319–325.

Frick H. Vergleichende Religionwissenschaft.– Berlin und Leipzig, Walter de Gruyter and Co., 1928.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.