ЛІНГВОКРЕАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПО СТВОРЕННЮ СУЧАСНИХ МИФІВ

Автор(и)

  • Наталія Рибка Одеський національний політехнічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2410-2601.2016.2(26).144224

Ключові слова:

креативність мови, лінгвокреативність, міфотворчість, сучасний міф, стереотип,

Анотація

В статті здійснюється дослідження особливостей сучасних мовних процесів на предмет визначення їх креативних та стереотипних складових. Акцентується увага на тому, що креативні властивості мови в умовах сучасності використовуються для створення елементів міфологічності, як проявів стереотипності, у різних сферах суспільної свідомості (реклама, політика та інш.)

Біографія автора

Наталія Рибка, Одеський національний політехнічний університет

Nataliia Rybka

Посилання

Amelchenkov V. V. (2009) Filosofskie problemyi kreativnosti yazyika kak obschestvennogo yavleniya [Philosophical problems of the creativity of language as a social phenomenon], avtoreferat dissertatsii k. filos. n., Moscow, 24 p.

Baryishnikov P. N. (2010) Mif i metafora: lingvofilosofskiy podhod [Myth and Metaphor: Linguistic-philosophical approach], Sankt Peterburg, Aleteyya, 216 p.

Gridina T. A. (2002) Yazyikovaya igra kak lingvokreativnaya deyatelnost [Language game as a linguistic and creative activities], Yazyik. Sistema. Lichnost. Yazyikovaya igra kak lingvokreativnaya deyatelnost. Formirovanie yazyikovoy lichnosti v ontogeneze, Ekaterinburg, pp. 26– 27.

Ivanova E. A. (2000) Stereotip kak fenomen kulturyi [Stereotype as a cultural phenomenon]: dis... k. filos. n., Moscow, 172 p.

Ivashko E. A. (2012) Teoriya gibridizatsii i problemyi lingvokreativnosti [The theory of hybridization and problems lingvo-creativity], Funktsionalnokognitivnyiy analiz yazyikovyih edinits i ego applikativnyiy potentsial: materialyi I mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii 5–7 oktyabrya 2011 g., Barnaul, AltGPA, pp. 148–149.

Irishanova, O. K. (2009) O ponyatii lingvokreativnosti i ee roli v metayazyike lingvisticheskih opisaniy [On the concept of lingvo-creativity and its role in the meta-language linguistic descriptions], Kognitivnyie issledovaniya yazyikaIssledovanie poznavatelnyih protsessov yazyike, Moscow, In-t yazyikoznaniya RAN; Tamb. universitet im. G. R. Derzhavina, Vyp. V. pp. 158–171.

Kabalina M. I. (2003) Sotsialnoe mifotvorchestvo v sovremennoy rossiyskoy reklame [Social mythology in modern Russian advertising]: avtoref. dis. k. sotsiol. n., Moscow, 23 p.

Kolyesnyk O. C. (2013) Linhvokreatyvnyy aspekt mifolohichnoho semiozysu [Lingvo-creativity aspect of the mythological semiozysu], Zapysky z romanohermans’koyi filolohiyi, Vyp. 1, pp. 106–114.

Monastyrets’ka H. (2008) Kreatyvnist’ yak linhvistychnyy fenomen [Creativity as a linguistic phenomenon], Linhvistychni studiyi,Vyp. 17, Donets’k, DonNU, pp. 39–44.

Orap M. N. (2010) Movlennyeva kompetentnist’ i movlennyeva diyal’nist’ suchasnoyi molodi [Speech competence and speech activity of today’s youth], Osvita rehionu. Politolohiya. Psykholohiya. Komunikatsiyi, Kyiv, Ukrayina, ¹1, pp. 84–88.

Rybka N. M. (2014) Tvorcha diyal’nist’ v hlobal’nomu informatsiynomu prostori [Creative activity in the global information space], Materialy KhV Mizhnarodnoyi naukovo-pryktychnoyi konferentsiyi “Lyudyna, kul”tura, tekhnika v novomu tysyacholitti”, 22–23 kvitnya 2014 roku, Kharkiv, Vydavnytstvo Natsional’noho aerokosmichnoho universytetu, pp. 18–19.

Savchenko A. L. (2009) Real’ni linhvistychni innovatsiyi u virtual’nomu sviti [The real linguistic innovations in the virtual world], Visnyk Dnipropetrovs’koho universytetu. Seriya: Movoznavstvo. t. 17, vyp. 15 (1), pp. 265–270.

Kharchenko L. V. (2004) Sotsial’no-hnoseolohichna pryroda suchasnoyi mifotvorchosti [Socio-epistemological nature of modern myth]: Dys. k. filos. n.. L’viv, 162 p.

Shayhorods’kyy Yu. Zh. (2009) Polityka: vzayemodiya real’nosti i mifu [Politics: the interaction of reality and myth], Kyiv, Znannya Ukrayiny, 400 p.

Yanyts’ka O. M. (2014) Movlennyevi zasoby vyrazhennya linhvoprahmatychnykh aspektiv zaholovkiv statey frantsuz’koho mediynoho dyskursu (na prykladi drukovanykh vydan’) [Speech means of expressing linguistic-pragmatic aspects of edits French media discourse (for example, publications)], Naukovi zapysky Natsional’noho universytetu “Ostroz”ka akademiy”, seriya Filolohichna, Vyp. 48, pp. 132–134.

Опубліковано

2016-12-15