DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2016.1(25).144715

ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ СМИСЛОВИХ КОМУНІКАЦІЙ СМІХУ

Оксана Кожем’якіна

Анотація


В статті розглянуто смислові особливості сміхових комунікацій в контексті проблем гендерного порозуміння, звертаючи увагу на представлені в народній сміховій культурі соціокультурні детермінанти поведінкових та функціонально-рольових відмінностей з урахуванням динаміки змін сучасного постіндустріального суспільства. На основі аналізу смислового навантаження анекдотів як масового жанру народної сміхової культури виокремлено статеві антитези та гендерно-означені культурно-символічні ряди типізацій соціальних ролей, норм поведінки, способів мислення, ціннісних пріоритетів, гендерних маркерів тощо.


Ключові слова


гендер; народна сміхова культура; гендерна ідентичність; комічне; смислова комунікація;

Повний текст:

PDF

Посилання


Bergson H. (1992) Smex [Laugh]. Moscow, Yskusstvo, 127 p.

Giddens A. (2004) Nestrymnyj svit: yak globalizaciya peretvoryuye nashezhyttya [Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives]. Kyiv,Alterpress, 100 p.

Karasev L. (1996) Fylosofiya smexa [Laughter Philosophy]. Moscow, RGGU,224 p.

Mulkay M. (1988) On Humour: its Nature and its Place in Modern society.Cambridge, UK: Polity Press; Oxford, UK; N.Y.: B. Blackwell. 232 p.

Scott J. W. (1986) Gender : a useful category of historical analysis, AmericanHistorical Review. Vol. 91, № 5, p. 1053–1075.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Бергсон А. Смех / предисл. и примеч. И. С. Вдовина.– М.: Искусство, 1992.– 127 с.

Гіденс Е. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя / пер. з англ.. Н. Поліщук.– К.: Альтерпрес, 2004.– 100 с.

Карасев Л. Философия смеха.– М.: РГГУ, 1996.– 224 с.

Mulkay M. On Humour: its Nature and its Place in Modern society.– Cambridge, UK: Polity Press; Oxford, UK; N. Y.: B. Blackwell, 1988.– 232 p.

Scott J. W. Gender: a useful category of historical analysis // American Historical Review.– 1986.– Vol. 91.– № 5.– P. 1053–1075.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.