№ 1(25) (2016)

СМІХ У СВІТІ СМИСЛУ

Це видання є спільним проектом Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова і міського наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція». Збірник наукових праць «Δόξα / Докса» має міждисциплінарний характер, редакційна колегія публікує статті, що містять результати наукових досліджень переважно у галузі філософії та філології. Кожен випуск присвячений окремій тематиці.

Випуск 25 збірника «Докса» продовжує започатковану одеськими науковцями традицію вивчення сміху і сміхової культури. Він містить результати до сліджень різних проявів сміху в філо софському, культурологічному, філологічному, мистецтвознавчому вимірах.

В розділі 1 «Смішне в бутті та пізнанні людини” розглядається низка питань, пов’язаних з семантичними засадами сміху як певного смислового ефекту. Автори статей вдаються до аналізу, по-перше, різних концепцій сміху – від античності до сучасності, по-друге, різних варіантів смішного, коли треба встановити механізми сміхової творчості, наративні засади смішного і закономірності реагування людини через сміх на виклики буття. Автори звертають увагу на трансформацію архаїчних форм, які реалізують певні універсальні структури, на гендерні аспекти репрезентації смішного в житті, форми іронічного ставлення до екзістенційних проблем буття.

Другий розділ «Сміх і форми комічного в літературі» об’єднує статті, в яких акцентовані різні моменти сміхового і комічного в цьому виді мистецтва. Зокрема, надаються грунтовні розвідки щодо дослідження чорного гумору, сучасної поезії, драматургії Гоголя та інш. Також в розділі досліджується діалог свідомостей в філософії і літературній творчості Достоєвського, спираючись на ідеї М. Бахтіна і Е. Левінаса.

Розділ 3 присвячено дослідженню сміху в мистецтві та соціумі. Він дає приклади аналізу комічного, по-перше, в різних видах мистецтва – кіно, сучасному музичному театрі, в соціальних сітях. Зокрема розглядаються особливості прагматики сучасних арт-практик, виявляються причини та наслідкі зміни культурних норм у відносинах «митець – реципієнт». Цікавим є дослідження місця перетену карнавального та героїчного у мистецтві. Також в розділі розглядаються можливості медичної гелотології та лікарняної клоунади, а також особливості так званого «одеського гумору».

В розділі 4 «Філософські есеї» ми публікуємо текст Олени Соболевської, в якому на прикладі різних випадків в області поетичної і філософської творчості розглядається потік свідомості людини, що несподівано відчула себе чужою у механістично упорядженому соціальному співтоваристві.

Редакційна колегія й автори запрошують читачів до діалогу і роздумів про сміх, його властивості і прояви.

Редакційна колегія

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

СМІШНЕ В БУТТІ ТА ПІЗНАННІ ЛЮДИНИ

ІРОНІЯ І СМІХ PDF (Русский)
Олександр Афанасьєв, Ірина Василенко 7-18
СМІХ ЯК СМЕРТЬ PDF (Русский)
Сергій Шевцов 19-34
СЕМИОТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СМЕХА (СТАТЬЯ 2) PDF (Русский)
Олександр Михайлюк 35-43
ТВОРЧІСТЬ, КРЕАТИВНІСТЬ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ТЕОРІЇ ГУМОРУ PDF
Наталія Рибка 44-52
ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ СМИСЛОВИХ КОМУНІКАЦІЙ СМІХУ PDF
Оксана Кожем’якіна 53-61
ПАРАДОКСАЛЬНИЙ СМІХ ПРИ РИТУАЛЬНОМУ РОЗРИВАННІ ПОГАНСЬКОГО БОЖЕСТВА, «КУРОЧКА РЯБА», АПОЛЛОН ЯК МИША ТА РАДІСТЬ СВІТОТВОРЕННЯ PDF
Олександр Кирилюк 63-73

СМІХ І ФОРМИ КОМІЧНОГО В ЛІТЕРАТУРІ

АРХЕТИП НАРЦИСА У «ФІЛОСОФСЬКІЙ ПОСМІШЦІ» ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ PDF (Русский)
Олена Білянська 75-82
«СМІШНЕ САМЕ СЕБЕ ВИЯВИТЬ…» (ГОГОЛЬ ТА НОСІЇ РІЗНОМАНІТНИХ «СМІХІВ» У «РЕВІЗОРІ») PDF (Русский)
Володимир Звиняцьковський 83-92
ПРИПУЩЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ДІАЛОГУ СВІДОМОСТІЙ У ТВОРЧОСТІ ДОСТОЄВСЬКОГО PDF (English)
Максим Вак 93-103
ГУМАНІЗМ ЧОРНОГО ГУМОРУ В НОВЕЛІСТИКИ ДЖОРДЖА СОНДЕРСА PDF (Русский)
Олександр Лаврентьєв 104-113
ІРОНІЯ ЯК АКСІОЛОГІЧНА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ (на матеріалі поетичного об’єднання «Сибірський тракт») PDF (Русский)
Алла Полякова 114-122

ФОРМИ СМІХУ В МИСТЕЦТВІ ТА СОЦІУМУ

КАРНАВАЛЬНЕ ТА ГЕРОЇЧНЕ. МІСЦЕ ПЕРЕТЕНУ PDF (Русский)
Ліана Кришевська 124-130
ОСОБЛИВОСТІ РЕФЛЕКСІЇ ОДЕСЬКОГО ГУМОРУ PDF (Русский)
Ірина Янушевич, Дарія Ланова 131-139
САТИРА У КІНОФІЛЬМІ «РОБОТ-ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ» ПАУЛЯ ВЕРХУВЕНА PDF (Русский)
Костянтин Райхерт 140-152
«ВИРОДКИ В ОПЕРІ», АБО АНОРМАТИВНІСТЬ ЯК НОРМА У СУЧАСНОМУ МУЗИЧНОМУ ТЕАТРІ PDF (Русский)
Ніна Ковальова, Віктор Левченко 153-163
МЕМ ЯК СИМУЛЯКР СМІХУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ PDF (Русский)
Наталія Бородіна 164-174
ЖИТТЯ НАВЧИТЬ СМІЯТИСЯ КРІЗЬ СЛЬОЗИ (СМІХ У СТІНАХ ЛІКАРНІ)... PDF
Фаріда Тихомірова 175-192

ФІЛОСОФСЬКІ ЕСЕЇ

КОЛЕКТИВНЕ БОЖЕВІЛЛЯ, АБО З РОЗУМУ СХОДЯТЬ НЕ ПООДИНЦІ PDF (Русский)
Олена Соболевська 194-200