DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2016.1(25).144722

АРХЕТИП НАРЦИСА У «ФІЛОСОФСЬКІЙ ПОСМІШЦІ» ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Олена Білянська

Анотація


У статті аналізується філософська проблема осмислення та розуміння людини на ґрунті поглядів Г.Сковороди. До ідеї цілісного світу та цілісної людини Сковорода приходить через дуалізм матеріального та ідеального. Одне з важливих місць у вченні філософа займає проблема культурних цінностей. Людину мислитель розумів як суб’єкт культурних відносин, як носія добра та зла.


Ключові слова


людина; культура; світ; матеріальне; ідеальне;

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kovalins’kij M. ². (1995) Zhittja G. Skovorodi [ Life of G. Skovoroda]. P³znaj v sob³ ljudinu. L’v³v, Sv³t, pp. 10–45.

Skovoroda G. (1983) V³rsh³, p³sn³, bajki, d³alogi, traktati, pritch³,prozov³ perekladi, listi [ Poetry, songs, fables, dialogues, treatises, parables,prose translations, letters ]. K., Naukova dumka, 539 p.

Skovoroda G. (1995) P³znaj v sob³ Ljudinu [Cognize Person inside]. L’v³v, Sv³t, 528 p.

Skovoroda G. (2002) Rozmovi pro ³stinne shhastja [ Life’s True Happiness].Hark³v, Prapor, 280 p.

Skovoroda G. (1994) Tvori [Compositions]. K., AT «Oberegi», 450 p.

Shpet G. G.(1989) Ocherk razvitija russkoj filosofii. [ Essay about Russianphilosophy evolution]. Moscow, Pravda, pp. 210–290.

Jern V. F. (2000) Bor’ba za Logos [Struggle for Logos]. Minsk, Harvest; Moscow, ACT, 591 p


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ковалинський М. І. Життя Г. Сковороди // Пізнай в собі людину.– Львів: Світ, 1995.– С. 10-45.

Сковорода Г. Вірші, пісні, байки, діалоги, трактати, притчі, прозові переклади, листи.– К.: Наукова думка.– 1983.– 539 с.

Сковорода Г. Пізнай в собі Людину / пер. М. Кашуба; Пер. поезії В. Войтович.– Львів: Світ, 1995.– 528 с.

Сковорода Г. Розмови про істинне щастя / Примітки Шевчук В.О.– Харків: Прапор, 2002.– 280 с.

Сковорода Г. Твори: В 2 т.– К.: AT «Обереги», 1994.– 450 с.

Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии // Шпет Г. Г. Сочинения. [Ред. cовет: B. C. Степин (пред.) и др.; Журн. Вопр. Философии и др.; Предисл. Е. В. Пастернак].– М.: Правда, 1989.– С. 210–290.

Эрн В. Ф. Борьба за Логос // Эрн В.Ф. Г. Сковорода: Жизнь учения.– Минск: Харвест; М.: ACT, 2000.– 591 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.