DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2016.1(25).144732

ІРОНІЯ ЯК АКСІОЛОГІЧНА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ (на матеріалі поетичного об’єднання «Сибірський тракт»)

Алла Полякова

Анотація


Стаття присвячена аналізу сучасного стану поетичного дискурсу. На прикладі творчості представника об’єднання «Сибірський тракт» Д. Ліпатова показані прояви стану творчої свідомості в умовах кризи постмодерністської ідеології. Робиться висновок про те, що можливим рішенням внутрішнього розлому свідомості є розуміння буття як трансцендентності станів екзистенції, а себе і світу – як об’єкту іронічного спостереження. Іронія трактується як аксіологічний інструмент літературної практики.


Ключові слова


іронічне спостереження; криза свідомості; пошук рішення;

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Yesyn A. B. (1999) Vvedeniye v kulturologiyu. Osnovniye poniatiya kulturilogiyi v sistematicheskom izlojenii [Introduction to cultural studies. Essential concepts of cultural studies in a systematic exposition]. Moscow, Academy, 216 p.

Kruger M. [The story of the postman]. Rasskaz pochtalyona (In Russ.) Available at: http://magazines.russ.ru/inostran/2012/5/n2-pr.html (Accesed 22.04.14)

Lipatov D. [Asterion house]. Dom Asteriona, 2014. (In Russ.) Available at: http://vinsentvega.livejournal.com/51777.html. (Accesed 22.04.14)

Man´kovskaya N. B. (2000) Estetica postmoderna [Postmodern aesthetics]. – SPb, Aletheia, 347 p.

CHAIF. [Siberian Roud]. Sibirskiy trakt (In Russ.) Available at:http:// www.chaif.ru/diskografija/oranzhevoe_nastroenie/sibirskij_trakt (Accesed 22.04.14)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Есин А. Б. Введение в культурологию. Основные понятия культурологии в систематическом изложении.– М.: Академия, 1999.– 216 с.

Крюгер М. Рассказ почтальона [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://magazines.russ.ru/inostran/2012/5/n2-pr.htmlэ.

Липатов Д.. Дом Астериона [Электронный ресурс].– Режим доступа: http:// vinsentvega.livejournal.com/51777.html. (Accesed 22.04.14)

Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма.– СПб.: Алетейя, 2000.– 347 с.

ЧАЙФ. Сибирский тракт [Электронный ресурс].– Режим доступа: http:// www.chaif.ru/diskografija/oranzhevoe_nastroenie/sibirskij_trakt (Accesed 22.04.14)

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.