DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2015.2(24).145281

КОЛО «ЧАС - БУТТЯ-В-СВІТІ - РОЗУМІННЯ» АБО ОНТОЛОГИЯ ПІДРУЧНОГО

Наталія Артьоменко

Анотація


Проблемним фокусом даної статті виступає гайдеґґерівський «трансцендентальний» розгляд буття як умови можливості відкритості сущого до будь-якого пізнання. На основі текстологічного аналізу (аналізу екстатичної часовості) автор доводить, що при зверненні до проблеми доступу до сущого Гайдеґґер залишається у рамках трансцендентальної постановки питання.


Ключові слова


феноменологія; онтологія; турбота; Dasein; час; часовість; екстатична часовість; екзистенція;

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Khaydegger M. (1997) Bytie i vremya [Being and Time].Moscow. AD MARGINEM. 451p.

Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии / Пер. А.Г. Чернякова.– СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 2001.– 446 с.

Черняков А.Г. Онтология времени. Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля и Хайдеггера. – СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 2001.– 460 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. В.В. Бибихина.– М.: Ad Marginem, 1997.– 452 с.

Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии / Пер. А.Г. Чернякова.– СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 2001.– 446 с.

Черняков А.Г. Онтология времени. Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля и Хайдеггера. – СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 2001.– 460 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.