№ 2(24) (2015)

ГЕРМЕНЕВТИКА ТЕКСТУ ТА ГЕРМЕНЕВТИКА ДОЛІ

Це видання є спільним проектом Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова і міського наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція». Збірник наукових праць «Δόξα / Докса»
має міждисциплінарний характер, редакційна колегія публікує статті, що містять результати наукових досліджень переважно у галузі філософії та філології. Кожен випуск присвячений окремій тематиці.

Випуск 24 «Герменевтика тексту та герменевтика долі» виходить з  нагоди 65-річного ювілею професора Олексія Роджеро. Автори і редакційна колегія висловлюють свою глибоку пошану і щиру любов до
Олексія Миколайовича. Своїм служінням філософії та гуманітаристиці він є прикладом для багатьох колег, студентів, друзів.

Цей випуск присвячений широкому колу герменевтичних проблем. Він презентує результати оригінальних досліджень з герменевтики, що виявляють аспекти: її функціовання - в філософії, культуроло-
гії, мистецтвознавтві тощо.

Перший розділ «Ювілей філософа та його кредо» відкриває принциповий для О. Роджеро текст «CODEX PHILOSOPHIAE», в якому автор дає свої інтерпретації філософії та її ролі у житті людини.
Стверджується, що вся філософська думка людства - це нескінченний текст трактату, який говорить про світ, Бога і людину. Такоже цій розділ містіть матеріали круглого столу, провідне місце в якому зайняла полеміка з
питань, що що були сформульовані паном професором. Ключовими з них стали питання щодо сутності герменевтики, її принципів, фундаментальних категорій, а саме: “текст”, “інтерпретація”, “розуміння”,
“сенс”.

В розділі 2 представлені статті колег Роджеро, що висвітлюють його тези, інтерпретуюючи їх як в академічній, так і в вільно-жартивлівій манері. Тут тлумачуються такі різні аспекти, як життя та смерть, підозра і довіра, розуміння та інтерпретація.

Третий розділ об’єднує статті з герменевтики та феноменології, в мяких акцентовані різні моменти цих предметних царин знання. Зокрема, надаються серйозні розвідки що до дослідження часу, простору, природи
наукового знання, інтерпретації різних епістомологічних, етичних та історичних аспектів, які пов’язани з феноменологією та герменевтикою.

В розділі 4 представлені цікаві спроби інтерпретації різних текстів в межах різноманітних контекстів. Тут витлумачуються твори художньої літератури, кіномистецтва, оперна вистава, навіть культурні коди вестіментарної моди, а також аналізуються феномени художнього твору і музикального мислення.

В розділі 5 містяться переклади важливих для тематики збірки філософських текстів. Це праця сучасного німецького філософа Гюнтера Фігаля «Життя як розуміння», що люб’язно надана її перекладачем, нашим мінським колегою Павлом Барковським, співпраця з яким вже стає приємною для нас традицією.

Також це частина ґрунтовної праці арабського філософа Абдурахмана Бадави «Квінтесенція нашої екзистенціальної концепції: екзистенціальний час» в перекладі Фареcа Нофала.

У розділі 6 надано рецензію на одне з останних видань, в якому йдеться про деякі аспекти історії Одеського (Новоросійського) університету. Розділ 7 “Наукове життя” містить інформацію про наукову
конференцію, присвячену історічній долі гуманітарного знання в час кардинальних соціальних змін.

Маємо сподівання, що наші читачі зможуть не тільки відчути «насолоду від текстів», а й усвідомити всі складності герменевтичного досвіту як синтезу смислу при створенні та інтерпретації тексту.

Редакційна колегія

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ЮВІЛЕЙ ФІЛОСОФА ТА ЙОГО КРЕДО

CODEX PHILOSOPHIAE PDF (Русский)
Олексій Роджеро 9-14

ДУМКА І ДОЛЯ: РЕФЛЕКСІЇ ТА ВАРІАЦІЇ

ГЕРМЕНЕВТИКА ДОВІРИ І ГЕРМЕНЕВТИКА ПІДОЗРИ (До третьої тези О.М.Роджеро) PDF (Русский)
Інна Голубович 33-48
ЖИТТЯ ГЕРОЯ І СМЕРТЬ АВТОРА PDF (Русский)
Олена Соболевська 49-58
РОЗУМІННЯ І ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЯК ЗАСАДНИЧІ ПОНЯТТЯ ІКОНОЛОГІЇ Е. ПАНОФСЬКОГО PDF (Русский)
Анна Рабокоровка 59-70
HOMO DICENS І HOMO SCRIBENS PDF (Русский)
Сергій Шевцов 71-80
ОЛЕКСІЙ РОДЖЕРО: ФІЛОСОФ НА КОРТІ. НАУКОВОПРОСВІТНИЦЬКИЙ НАРИС АТЛЕТИЧНОГО ЛЮБОМУДРИЯ PDF (Русский)
Сергій Шип 81-88

ГЕРМЕНЕВТИКА І ФЕНОМЕНОЛОГІЯ

КОЛО «ЧАС - БУТТЯ-В-СВІТІ - РОЗУМІННЯ» АБО ОНТОЛОГИЯ ПІДРУЧНОГО PDF (Русский)
Наталія Артьоменко 90-101
ГЕРМЕНЕВТИКА ЯК ШЛЯХ ДО МОВИ PDF (Русский)
Ольга Барановська 102-110
БІОГРАФІЧНИЙ МЕТОД: НАРАТИВ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ PDF (Русский)
Олександр Афанасьєв 111-120
ГЕРМЕНЕВТИКА ПРАЦІ ТА ПРОТЕСТАНТСЬКА ЕТИКА ГОСПОДАРСТВА PDF (Русский)
Наталія Бевзюк 121-133
ПОЧАТОК НОВОЧАСНОЇ ГЕРМЕНЕВТИКИ PDF
Андрій Богачов 134-145
КОНСТИТУТИВНА ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ПРИРОДНОЇ НАСТАНОВИ АЛЬФРЕДА ШЮЦА Й ОБ’ЄКТИВНА ГЕРМЕНЕВТИКА УЛЬРИХА ОВЕРМАНА PDF
Вахтанґ Кебуладзе 146-156
ДВІ ГЕРМЕНЕВТИКИ ДОЛІ ЛЬВА ТОЛСТОГО (М. КИРИЄНКО-ВОЛОШИН ТА І. БУНІН): ГРАНИЧНОКАТЕГОРІАЛЬНА СВІТОГЛЯДНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ PDF
Олександр Кирилюк 157-172
ОСНОВНІ ТИПИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ТРАНСЛЯЦІЇ НАУКОВИХ ЗНАНЬ PDF (Русский)
Віктор Ополев 172-184
ЕТИЧНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОГО В ФЕНОМЕНОЛОГІЇ Е. ГУСЕРЛЯ PDF (Русский)
Віктор Левченко 185-193
ДОКЛАДАЮЧИ АНТИЧНОСТЬ: ДО ПИТАННЯ ПРО ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИ ПОДОЛАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ДИСТАНЦІЇ PDF (Русский)
Сергій Пролеєв 194-201
АГРЕГАЦІЯ І ДУЖКИ В МАТЕМАТИЦІ НОВОГО ЧАСУ: ВСТУП В ЛОГІКО-СЕМІОТИЧНИЙ АНАЛІЗ PDF (Русский)
Тарас Шиян 202-213

ГЕРМЕНЕВТИКА В МИСТЕЦТВІ ТА КУЛЬТУРІ

ТВІР НА ШЛЯХУ ДО СВОГО РОЗУМІННЯ. ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ. PDF (Русский)
Ліана Кришевська 215-224
ЛЮДИНА VS ПРИРОДА: ЕКОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТВОРІВ ЛІТЕРАТУРИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Фаріда Тихомірова 225-236
СОЦІАЛЬНА КРИТИКА АВСТРАЛІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ «ДОРОЖНЬОГО ВБИВСТВА» В КІНОСЕРІАЛІ «СКАЖЕНИЙ МАКС» ДЖОРДЖА МІЛЛЕРА PDF (English)
Костянтин Райхерт 237-245
НЕПЕРЕМОЖНИЙ «ДОН ЖУАН» В. А. МОЦАРТА НА ОДЕСЬКОЙ СЦЕНІ, АБО РОЗИГРАШ ДЛЯ БРАТВЫ PDF (Русский)
Неллі Іванова-Георгієвська 246-257
МУЗИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ПРИБЛИЗНІ ВИМІРЮВАННЯ І РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ PDF (Русский)
Сергій Шип 258-271
КУЛЬТУРНІ КОДИ ВЕСТИМЕНТАРНОЇ МОДИ PDF
Юлія Ушакова 272-281

РЕЦЕНЗІЇ

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ НОВОРОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА: ВОЗВРАЩЕНИЕ УТРАЧЕННОЙ СВЯТЫНИ PDF (Русский)
Инна Голубович, Анна Голубицкая 313-316

НАУКОВА ХРОНІКА

ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА В РОССИИ И ПЕРЕЛОМ 1917 Г.: ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ PDF (Русский)
Оксана Довгополова, Алексей Каменских 318-330