DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2015.2(24).145435

ТВІР НА ШЛЯХУ ДО СВОГО РОЗУМІННЯ. ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ.

Ліана Кришевська

Анотація


Темою статті є співвідношення істини і твору. В ній співставляються концепція М. Гайдеггера, викладена ним в «Витоці художнього твору» та аналітичні штудії відомого роману М. Пруста, здійснені М. Мамардашвілі. Підставою для порівняння робіт цих філософів стала їхня належність до феноменологічної традиції та спільне для них обох розуміння художнього твору як засобу та місця явлення істини.


Ключові слова


істина; художній твір; τεχνη; час; місце; враження; розуміння; текст;

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bontempelli M. (1986) Chetyre preambuly [Four preambles] / per. s ital. G. Kiseleva, Nazyvat’ veshhi svoimi imenami. Programmnye vystuplenija masterov zapadnoevropejskoj literatury XX veka. Moscow. Progress, pp. 171–185.

Vulf V. (1986) Sovremennaja hudozhestvennaja proza [Modern art prose]/ per. s angl. N. Solov’eva, Nazyvat’ veshhi svoimi imenami. Programmnye vystuplenija masterov zapadnoevropejskoj literatury XX veka, Moscow. Progress, pp. 470–476

Gadamer G.-G. (1991) Aktual’nost’ prekrasnogo [Relevance of beauty]/ per. s nem, Gadamer G.-G. Aktual’nost’ prekrasnogo, Moscow. Iskusstvo, pp. 266–323.

Krishevskaja L. (2009) Germenevticheskij povorot v strukture slova [Hermeneutical turn in structure of the word]// Doksa. Zbіrnik naukovih prac’ z fіlosofії ta fіlologії.– Vip. 14. Nіmec’ka fenomenologіchna tradicіja u fіlosofії, gumanіtaristicі ta kul’turі, Odesa, ONU іm. І. І. Mechnikova, pp. 105–113.

Mamardashvili M. (1997) Psihologicheskaja topologija puti. M. Prust «V poiskah utrachennogo vremeni» [Psychological topology of a way], SPb., Iz-vo Russkogo Hristianskogo gumanitarnogo instituta, Zhurnal «Neva», 473 p.

Marinetti F. T. (1986) Pervyj manifest futurizma [First manifesto of futurism]/ per. s ital. S. Portnovoj, V. Uvarova, Nazyvat’ veshhi svoimi imenami. Programmnye vystuplenija masterov zapadnoevropejskoj literatury XX veka. Moscow. Progress, pp. 158–163.

Fontana L. (1989) Belyj manifest (fragmenty) [White manifesto (fragments)]/ per. s ital., Sobranie Lenca Shenberg. Evropejskoe dvizhenie v izobrazitel’nom iskusstve s 1958 goda po nastojashhee vremja: katalog / Pod red. H. Vajtermajer. Jedicion Kanc, pp. 260–264.

Hajdegger M. (2008) Istok hudozhestvennogo tvorenija [Source of art creation]/ per. s nem. A. V. Mihajlova. Moscow, Akademicheskij proekt, 528 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бонтемпелли М. Четыре преамбулы / пер. с итал. Г. Киселева // Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы ХХ века.– М.: Прогресс, 1986.– С. 171–185.

Вулф В. Современная художественная проза / пер. с англ. Н. Соловьева // Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы ХХ века.– М.: Прогресс, 1986.– С. 470–476

Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного / пер. с нем. // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного.– М.: Искусство, 1991.– С. 266–323.

Кришевская Л. Герменевтический поворот в структуре слова // Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології.– Вип. 14. Німецька феноменологічна традиція у філософії, гуманітаристиці та культурі.– Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2009. – С. 105–113.

Мамардашвили М. Психологическая топология пути. М. Пруст «В поисках утраченного времени».– СПб.: Из-во Русского Христианского гуманитарного института, Журнал «Нева», 1997. – 473 с.

Маринетти Ф. Т. Первый манифест футуризма / пер. с итал. С. Портновой, В. Уварова // Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы ХХ века.– М.: Прогресс, 1986.– С. 158–163.

Фонтана Л. Белый манифест (фрагменты) / пер. с итал. // Собрание Ленца Шенберг. Европейское движение в изобразительном искусстве с 1958 года по настоящее время: каталог / Под ред. Х. Вайтермайер. – Эдицион Канц, 1989.– С. 260–264.

Хайдеггер М. Исток художественного творения / пер. с нем. А. В. Михайлова.– М.: Академический проект, 2008.– 528 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.