DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2012.2(18).145985

СМІХ СЕРГІЯ КРИМСЬКОГО: ВІД АБСУРДУ ДО ГУМОРУ

Тетяна Чайка, Віктор Малахов

Анотація


Стаття базується на матеріалах усних спогадів відомого київського філософа Сергія Кримського. Досліджується своєрідність його гумору. Прослідковуються витоки цього гумору як специфічної відповіді філософа на абсурд буття.


Ключові слова


Кримський; абсурд; гумор;

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аристотель. Метафизика // Аристотель. Соч. в 4-х тт.– Т.1.– М.: Мысль, 1976.– С. 63–367.

Голубович И. В. Биография: силуэт на фоне Humanities. (Методология анализа в социогуманитарном знании).– Одесса: ФЛП «Фридман А.С.», 2008.– 372 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.