DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2012.2(18).145986

СМІХ В ТЕОРІЯХ О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ ТА В. Я. ПРОППА (УНІВЕРСАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ)

Олександр Кирилюк

Анотація


Порівняння концепцій семіотизованого сміху у О. Фрейденберг та В. Проппа показало, що обидва автори пов’язують його з глибинними світоглядними категоріями граничних підстав. Але якщо О. Фрейденберг здійснює свій аналіз в рамках цілісної концепції первісних метафор, то В. Пропп, запозичивши у дослідниці її основні ідеї щодо ритуалізованого сміху, посідає суперечливу позицію, відмовляючись від свого базисного постулату про віддзеркалення у казці соціально-історичної та обрядової реальності та твердячи, що казка про царівну Несміяну не містить ніяких слідів реального життя, окрім ієрогамії («пробного» шлюбу з багатьма партнерами), а її сміх є лише сигналом для кожного нового партнера вступити з нею у статевий зв’язок з метою відбору нею для себе кращого майбутнього чоловіка.


Ключові слова


сміх (семіотика); О. Фрейденберг; В. Пропп; царівна «Несміяна»; життя; смерть та безсмертя (філос;);

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Пропп В. Я. Насмешливый смех. Другие виды смеха // Проблемы комизма и смеха. [Собрание трудов В. Я. Проппа].– М.: Лабиринт, 1999.– С. 17–219.

Пропп В. Я. Ритуальный смех в фольклоре (по поводу сказки о Несмеяне) // Проблемы комизма и смеха. [Собрание трудов В. Я. Проппа].– М.: Лабиринт, 1999.– С. 220–256.

Фрейденберг О. М. Миф и литература древности; 2-е изд., испр. и доп.; сост., подготовка текста, комм. и послесловие Н. В. Брагинской.– М.: Восточная література, РАН, 1998.– 800 с.

Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра; подготовка текста, справочно- научный аппарат, предварение, послесловие Н. В. Брагинской.– М.: Лабиринт, 1997.– 448 с.

Фрейденберг О. М. Терсит // Яфетический сборник.– 1930.– Т. 6. – С. 231– 253.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.