DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2011.16.201751

Феномен сміху в філософсько - антропологічній рефлексії Віталія Табачковського

І. Голубович, І. Нікіфорова

Анотація


Стаття присвячена аналізу феномену сміху як прояву «неевклідової рефлективності» та «субліформи інтелектуальної свободи» у філософськоантропологічній концепції В. Г.Табачковського.


Ключові слова


сміх; неевклідова рефлексивність; субліформа інтелектуальної свободи;

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Голубович И. В. Смех на границе субуниверсумов реальности: опыт осмысления феноменологической социологии А. Щюца // Δόξα / Докса: Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип. 2. Про природу сміху.– Одеса: ООО Студія «Негоціант», 2002.– С. 87–92.

Гусєв В. Ув’язнена філософія: діамат та істмат червоний позитивізм та червоний екзистенціалізм // Філософська думка: Феномен радянської філософії.– К., 2009.– № 3.– С. 1620.

Кундера М. Книга смеха и забвения: Роман /Пер с чеш. Н.Шульгиной.– СПб.: Азбукаклассика, 2004.– 336 с.

Людина в есенційних та екзистенційних вимірах / В. Табачковський, А. Дондюк, Г. Шалашенко та ін.– К.: Наукова думка, 2004.– 246 с.

Малахов В. А. Уязвимость любви.– К.: Дух і Літера, 2005.– 560 с.

Малахов В. А. «Феномен прикол» // Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та филології. Вип. 3. Гносеологічні й антропологічні виміри сміху.– Одесса: ООО Студия «Негоціант», 2003.– С.179–186.

Табачковський В. Г. «Лабіринти свободи» у вітчизняному марксистському та постмарксистському антропологізмі // Людина в цивілізації XXI століття: проблема свободи / В. Г. Табачковський, М. О. Булатов, Т. В. Лютий та ін.– К.: Наукова думка, 2005.– 273 с.

Табачковський В. Г. Полісутнісне Homo: філософськомистецька думка в пошуках «неевклидової рефлективності».– К.: ПАРАПАН, 2005.– 452 с.

Табачковський В. Г. Сміх як антропорятівний чинник та як особлива форма критичної рефлексії // Δόξα / Докса. Збірник наук.праць з філософії та филології. Вип. 3. Гносеологічні й антропологічні виміри сміху.– Одесса: ООО Студия «Негоціант», 2003.– С.139–148.

Табачковський В. Г. У пошуках невтраченого часу: (Нариси про творчу спадщину українських філософівшістедесятників).– К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 300 с.

Філософська антропологія та сучасність (пам’яті В. Г. Табачковського) // Філософськоантропологічні студії’2008.– К.: Стилос, 2008.– 529 с.

Філософський енциклопедичний словник. Загал. ред. В. І. Шинкарука.– К.: Абрис, 2002.– 742 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.