DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2011.16.201756

Сміючи сміятися

Л. Облова

Анотація


В статті, в діалогічній формі, досліджується сміх як такий і сміх як стан. Підставою розмислів є усвідомлення сміху як істинної сутності людини, а також виведення предметних проявів сміху. Стверджується, що власне сміх, відрізняючись від «приватного» сміху, є відсутністю.


Ключові слова


сміх; кумедність; людина;

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бергсон А. Смех / Предисл. и примеч. И. С. Вдовина.– М.: Искусство, 1992.– 127 с.

Достоевский Ф. М. Записки из подполья // Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 12 т.– Т. 2.– М.: Правда, 1982.– 560 с.

Кант И. Изречения = Kant. Aphorismen = Kant. Aphorisms / Сост. и науч. ред. В. Н. Брюшинкин.– Калининград: Издво РГУ им. И. Канта, 2008.– 167 с.

Кант И. Критика способности суждения // Кант И. Сочинения в 6 т. [Под общ. ред. В. Ф. Асмуса, А. В. Гулыги, Т. И. Ойзермана.].– Т. 5.– М.: Мысль, 1966.– 564 с.

Кузанский Н. Об ученом незнании // Кузанский Н. Сочинения в 2х томах.– Т.1: Пер. В. В. Бибихина.– М.: Мысль, 1979.– С. 47–184.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.