DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2011.16.201766

Негативний risus-factor: архетипи сміхової культури проти сміховинності політичного безкультур’я в Україні нульових років

Геннадій Краснокутський

Анотація


У статті розглядається динаміка взаємодії загальнокультурних архетипів сміхової культури як своєрідного «risusчинника » з сучасною українською соціокультурною реальністю й здійснюється спроба пояснити причини його негативного впливу на українське суспільне буття у «постпомаранчевий період».


Ключові слова


архетип; сміхова культура; політична культура; «помаранчева революція»;

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аристотель. Поэтика / Пер. М.М. Позднева.– СПб.: Амфора, 2008.– 320 с.

Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса.– М. Художественная литература, 1990.– 543 с.

Бріцина О., Головаха І. Карнавал революції // Критика.– К., 2005.– № 3 (89).– С. 17–19.

Гундорова Т. «Карнавальний постмодерн» // Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн.– Київ: Критика, 2005.– С. 77–96.

Зінов’єва Т. А. Карнавал як культурний механізм сучасної України // Аркадія.– № 2 (8).– 2005.– С. 25–28.

Михайлюк А. Карнавал и революция // Δόξα / Докса: Зб.наук.праць.– Вип.7.– Людина на межі смішного і серйозного.– Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2005.– С. 211–220.

Прокопьев А. Веселый камуфляж на Крещатике. Палаточный городок превратился в шедевр монументального искусства // Революція.– 2004.– 22 грудня.

Топоров В. Н. О структуре романа Достоевского в связи с архаическими схемами мифологического мышления // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. Избранное.– М.: Прогресс–Культура, 1995.– С. 193–258.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.