DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2011.16.201770

Семіотична природа «сміху» у романі У. Еко «Ім'я троянди»

Наталья Невярович

Анотація


В статі обґрунтовується те, що концепція сміху У. Еко концентрується навколо ключових для сучасної семіотики постмодерністських знаків, як от «сумнів», «текст», «лабіринт», «бібліотека». Питання про співвідношення сміху та свободи У. Еко вирішує в площині універсалій усвідомлення буття.


Ключові слова


сміх; семіотика; У. Еко;

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аверинцев С. С. Бахтин, смех, христианская культура // М. М. Бахтин. Личность и творчество Бахтина в оценке русской и мировой гуманитарной мысли. Т. 1 / Сост. и коммент. К. Г. Исупова.– СПб.: РХГИ, 2001.– С. 468–483.

Аристотель. Поэтика // Аристотель. Соч.: В 4х т.– Т. 4 / Пер. с древнегреч.; Общ. ред. А. И. Доватура. – М.: Мысль, 1983.– С. 645– 680.

Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса.– М.: Худож. литература, 1965.– 543 с.

Зверев А. М. Смеховой мир // Художественные ориентиры зарубежной литературы ХХ века.– ИМЛИ РАН, 2002.– С. 378–407.

Лотман Ю. Выход из лабиринта // Эко У. Имя розы. Заметка на полях «Имени розы». Эссе / Пер. с итал. Е. Костюкович.– СПб.: Симпозиум, 2000.– С. 650– 559.

Нев’ярович Н. Ю. Справа Хорхе, або Де вихід з лабіринту // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.– 2004.– № 7.– С. 15–17.

Эко У. Имя розы. Заметка на полях «Имени розы». Эссе / Пер с итал. Е. Костюкович.– СПб.: Симпозиум, 2000.– 667 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.