№ 10 (2006)

СТРАТЕГІЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕКСТУ: МЕТОДИ І МЕЖІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Це видання є спільним проектом Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова і міського наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція». Збірник наукових праць «Δόξα / Докса» має міждисциплінарний характер, редакційна колегія публікує статті, що містять результати наукових досліджень переважно у галузі філософії та філології. Кожен випуск присвячений окремій тематиці.

Випуск 10 розглядає варіанти стратегій витлумачення тексту, методи і межі їх застосування. Статті випуску носять неоднаковий характер: від теоретичних міркувань про природу смислу та засоби його досягнення до практичних застосувань методів витлумачення до різних культурних феноменів.

Розділ 1 містить спроби витлумачення тексту повісті М. В. Гоголя «Ніс» на підставі різних методів. Тут представлена герменевтика та її можливості в Рікерівському варіанті, що дозволяє проаналізувати надзвичайні події з носом майора Ковальова як пошук ним ідентичності, а втрату частини тіла інтерпретувати як прояв небуття в дійсному світі. Проаналізовані шляхи розвитку витлумачення на підставі структуралістської методології К. Леві-Строса та Р. Барта, що виявило не тільки структурну анатомію повісті, але й обґрунтувало, з одного боку, жорсткість структури тексту, а з іншого, значну гнучкість його смислу, що формується на такій стійкій підставі. «Ніс» було розглянуто і в християнському контексті, що відкрило незначущість для Ковальова тих християнських цінностей, що могли б зумовити дійсно істинний смисл його життя. Звернення до феноменології Е. Гусерля надало можливості розкрити механізми конституювання смислу повісті, розглянути онтологічний статус художнього світу повісті та витлумачити його як нашарування різних реґіонів буття, а застосування концепції субуніверсумів реальності представника феноменологічної соціології А. Шюца дозволило здійснити докладний аналіз таких реґіонів. Повість «Ніс» виявила продуктивність психоаналітичних ідей щодо аналізу художнього тексту, а звернення до феноменологічної концепції тілесності М. Мерло-Понті надало можливості автору переконливо аналізувати тілесний рівень подій як конституюючу смислову засаду. Повість виявила свою здатність підпорядковуватися процедурам деконструкції, що зумовлює розглядати формування її смислових серій, бути прочитаною в постмодерністському та міфологічному контекстах.

Розділ 2 надає серйозні розвідки з метою з’ясування філософсько- методологічних засад історико-філософської інтерпретації та аналізу класичної новоєвропейської філософії як онтології. Крім того, тут наводяться результати дослідження екзистенційної інтерпретації Євангелій в керігматичній теології Р. Бультмана, феноменологічного прочитання онтологічного аргументу Левінасом і Койре, пошуків представниками ОБЕРІУ смислу на підставі нонсенсу. В розділі є статті, що розглядають гру як спосіб розуміння, проблему інтерпретації часу на підставі вивчення буття і мови як предметів некласичного мислення, саме розуміння як таке, що має часову структуру і зобов’язане брати до уваги ідею найпершого часу.

В розділі 3 представлені цікаві спроби витлумачення різних текстів в межах різноманітних контекстів. Тут витлумачуються твори художньої літератури різних традицій та часів, кіномистецтва, мова малої та великої скульптурної пластики, інтерпретується Одеська гуморина в контексті світового карнавального руху, навіть інтерпретуються морфеми в контексті мовної гри, а також аналізується феномен договірного права в контексті філософії діалогу.

В розділі 4 містяться переклади важливих для тематики збірника філософських текстів. Це частина ґрунтовної праці Е. Бетті «Герменевтика», що люб’язно надана її перекладачем, мінським філософом Є. Борисовим, співпраця з яким вже стає приємною для нас традицією. Також це стаття нашого давнього колеги, німецького професора М. Вішке «Между методом наук о духе и prima philosophia: о герменевтике Гадамера и Дильтея» в перекладі вже відомої всім читачам «Докси» О. Королькової.

Маємо сподівання, що наші читачі зможуть не тільки відчути «насолоду від текстів», а й усвідомити всі складності синтезу смислу при створенні й при витлумаченні тексту і за допомоги наших авторів- дослідників подолати багато з цих перешкод, що зазвичай видаються непереможними.

Редакційна колегія

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПРОДУКТИВНІ МОЖЛИВОСТІ МЕТОДІВ ВИТЛУМАЧЕННЯ, ЗАСТОСОВАНИХ ДО ПОВІСТІ М. В. ГОГОЛЯ «НІС»

Іванова-Георгієвська Н. Повідомлення: про принципи витлумачення тексту PDF
Ольга Ляху 10-11
Иванова-Георгиевская Н. Герменевтика Поля Рикера как путь к самопониманию: майор Ковалев в поисках идентичности PDF
Ольга Ляху 12-25
Шевцов С. Структурная анатомия и конфигурация смысловых полей повести Н. В. Гоголя «Нос» PDF
Ольга Ляху 26-45
Барановская О. Методология интерпретации в пределах и за пределами структуры текста PDF
Ольга Ляху 46-59
Иванова-Георгиевская Н. «Нос» Н. В. Гоголя в феноменологической перспективе, или Как наводить тень на плетень PDF
Ольга Ляху 60-71
Левченко В. В поисках утраченного тела
Ольга Ляху 72-87
Голубович И. «Нос» Н. В. Гоголя в пространстве субуниверсумов реальности (опыт интерпретации в свете феноменологической социологии А. Щюца) PDF
Ольга Ляху 88-97
Богачёв А. «Нос» и язык (если бы Гоголь не отрекся от «Носа»?) PDF
Ольга Ляху 98-113
Афанасьев А. Гоголевский «Нос» и гоголевская парадигма PDF
Ольга Ляху 114-119
Кравчик М. Типология и/или мифология: по повести Н. В. Гоголя «Нос» PDF
Ольга Ляху 120-127
Кришевская Л. Смеховая литература: от обновления к отрицанию PDF
Ольга Ляху 128-137
Рейдерман И. Гоголь как постмодернист PDF
Ольга Ляху 138-143
Худенко А. …И всунуть свой нос (агрессивное видение Гоголя) PDF
Ольга Ляху 144-151
Ярош Л. Христианский контекст повести Н. В. Гоголя «Нос» PDF
Ольга Ляху 152-155

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКИХ ТЕКСТІВ І ВЧЕНЬ

Секундант С. Философско-методологические принципы историко-философской интерпретации PDF
Ольга Ляху 158-166
Кірілюк О. Спроба інтерпретації новоєвропейської філософії в онтологічному вимірі PDF
Ольга Ляху 167-173
Коначева С. Экзистенциальная интерпретация новозаветного провозвестия в керигматической теологии Р. Бультмана PDF
Ольга Ляху 174-181
Ямпольская А. Феноменологическое прочтение онтологического аргумента: Левинас и Койре PDF
Ольга Ляху 182-187
Бородецкая А. Игра как способ понимания PDF
Ольга Ляху 188-193
Гуркало И. Проблема интерпретации в интерпретации Мишеля Фуко PDF
Ольга Ляху 194-201
Мухутдинов О. Время и понимание PDF
Ольга Ляху 202-206
Окороков В. Проблема интерпретации времени (бытие и язык как предметы неклассического мышления) PDF
Ольга Ляху 207-216
Панасюк Д. Логика бессмыслицы (ОБЭРИУ в поисках смысла) PDF
Ольга Ляху 217-222
Шиян Т. О некоторых проблемах интерпретации логико- математической символики PDF
Ольга Ляху 223-230

СПРОБИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕКСТІВ В РІЗНИХ КОНТЕКСТАХ

«Здобич Аннуна» та «святий Ґрааль» PDF
О. Колесник 233-244
Шпольберг А. Испытание выбором: Отелло и Макбет PDF
Ольга Ляху 245-253
Даренский В. Стратегия радикального «остранения» (почему Толстой «не понял» Шекспира?) PDF
Ольга Ляху 254-263
Сапрыгина Н. И всё-таки Лермонтов! PDF
Ольга Ляху 264-272
Саенко С. Мотивация двойничества в романе В. В. Набокова «Отчаяние» PDF
Ольга Ляху 273-278
Ольховик М. «Море-океан»: спроба необарокового аналізу
Ольга Ляху 279-286
Коробкова Н. Міфологічна алюзія як форма інтертекстуальності роману «Майстер корабля» Ю. Яновського PDF
Ольга Ляху 287-291
Подлісецька О. Проблема вибору в новелі А. Колісниченка «Глечик золота»
Ольга Ляху 292-299
Іванова Н. Ініціаційна символіка у романі Валерія Шевчука «Дім на горі» PDF
Ольга Ляху 300-307
Соболевская Е. Фантастика и действительность (опыт интерпретации фильма А. Тарковского «Сталкер») PDF
Ольга Ляху 308-317
Палатников Г. Семиотические аспекты формирования языка малой и большой скульптурной пластики PDF
Ольга Ляху 318-324
Байдалюк О. Интерпретация договорного права в контексте философии диалога PDF
Ольга Ляху 325-334
Панков А. Проблема интерпретационных возможностей современной социологии религии PDF
Ольга Ляху 335-342
Горбань В. Языковая игра: деривационный эксперимент PDF
Ольга Ляху 343-349
Золотарёва Е. Интерпретация Одесской юморины в контексте карнавального движения PDF
Ольга Ляху 350-358

ПЕРЕКЛАДИ

Предисловие к публикации «Герменевтики как общей методологии наук о духе» Э. Бетти PDF
Е. Борисов 361-367
Герменевтика как общая методология наук о духе (фрагмент) (пер. с нем. Евгения Борисова) PDF
Э. Бетти 367-390
Между методом наук о духе и prima philosophia: о герменевтике Гадамера и Дильтея (пер. с нем. Ольги Корольковой) PDF
М. Вишке 391-397