№ 2(28) (2017): ПАМ’ЯТЬ ТА ЗАБУТТЯ

					##issue.viewIssueIdentification##

Це видання є спільним проектом Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова і міського наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція». Збірник наукових праць «Δόξα / Докса» має міждисциплінарний характер, редакційна колегія публікує статті, що містять результати наукових досліджень переважно у галузі філософії та філології. Кожен випуск присвячений окремій тематиці.

   Двадцять восьмий випуск збірки «Докса» продовжує традицію друку наукових розвідок щодо дослідження різних проявів меморації у людському бутті, його самосвідомості, у сіспільному та культурному житті. Він є продовженням попереднього випуску, але презентує не тільки результати оригінальних досліджень феномену пам’яті та різні виміри його існування та презентації, а також зосередчений на аналізі такого цікавого аспекту меморації як забуття.

   Розділ 1 «Пам’ять та забуття: наукова рефлексія» об’єднує статті, в яких акцентовані моменти, що пов’язані з різними науковими позиціями щодо тематизації феномену забуття. Зокрема, надаються грунтовні розвідки досліджень формування хибних спогадів, ролі забуття у побудові наукових міфів, аналізу феномену забутих сліва у пізнанні. Також аналізується роль меморації та пошуків ідентичності для епістемології та методології науки.

   В розділі 2 «Пам’ять та забуття у культурі» розглядається низка питань, що пов’язані з деякими аспектами вивчення різних проявів такого феномену як забуття в суспільному та культурному житті. Він об’єднує статті, в яких акцентовані різні моменти актуальних звернень до теми пам’яті у сучасних соціальних, політичних, релігійних практиках. Також в розділі розглядаються пошуки ідентичності та війни різних моделей історічної та культурної пам’яти у сучасній урбаністиці.

   Розділ 3 присвячено дослідженню теми пам’яті та ідентічності в мистецтві. Особливу увагу приділено феномену змін ідентичності, самоідентифікації та ерозії пам’яті та ідентичності як теми у мистецтвознавстві та у творчості Данте, Достоєвського, Пауля Верхувена, Вольфганга Амадея Моцарта та інш.

   В розділі 4 ми презентуємо статтю лауреата всеукраїнського конкурсу молодих дослідників з філософії та гуманітаристики пам’яті Неллі Іванової- Георгієвської (конкурса 2016 року) К. Дяблової. Ця стаття присвячена герменевтичному аналізу різних творів давньоруського церковного співу.

   Вже традіційний для нашого видання 5 розділ “Інтелектуальні біографічні ремарки” містить другу частину великого інтерв’ю Олексія Роджеро, що присвячено меморіям щодо розвітку філософської думки у Радянському Союзі на протязі 60-70-х років (перша частина цього змістовного та цікавого тексту була надрукована у попередньому випуску).

   Редакційна колегія й автори запрошують читачів до діалогу і роздумів про природу феноменів памяті, забуття та ідентичності та їх артикуляції у сучасному науковому, соціальному та художньому просторі.

Опубліковано: 2017-12-15

Весь випуск