№ 2(32) (2019)

Зміст

ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ МІСТА

СОЦІАЛЬНІ ТА УНІВЕРСАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ЕТИМОНИ І ДЕРИВАТИ КОНЦЕПТУ «МІСТО» В ІНДОЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВАХ PDF
Олександр Кирилюк 8-20
«TOPOS» ЯК ПРЕДМЕТ І ПРОБЛЕМА ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ PDF (Русский)
Тетяна Суходуб 21-31
НАРАТИВ І СИМВОЛ В ТЕКСТУАЛЬНОМУ ПРОЧИТАННІ МІСТА PDF (Русский)
Олександр Афанасьєв, Ірина Василенко 32-41
ВИНИКНЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ МІСТ ЯК ФЕНОМЕН ПРАВА PDF (Русский)
Сергій Шевцов 42-70
ФІЛОСОФІЯ ВІДМІННОСТІ, ГІПЕРМОДЕРН,І МІСТО «ЩАСТЯ» В «АЛЬ-МАДІНА АЛЬ-ФАДХІЛА» АЛЬ-ФАРАБІ PDF (English)
Бюлент Шене 71-80
«МАШИНО-ЛЮДСТВО» ЯК ФОРМА УРБАНІЗАЦІЇ У КОНЦЕПЦІЇ М. БЕРДЯЄВА PDF
Олена Білянська 81-88
ТВАРИНА В КОНТЕКСТІ АНТРОПОЛОГІЇ МІСТА: ЄДНІСТЬ, ДОПОВНЕННЯ, ВІДТОРГНЕННЯ? PDF
Ольга Гомілко 89-98

МІСТО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРАКТИК

АРХЕТИП ДОМУ В ГЛОБАЛЬНО-ГЛОКАЛЬНИХ КОНФІГУРАЦІЯХ СУЧАСНОГО МІСТА PDF
Оксана Кожем’якіна 100-110
МІСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ АКТИВІЗМ: У ПОШУКАХ СИНЕРГІЇ PDF
Фаріда Тихомірова 111-121
ФУНКЦІЇ ПУБЛІЧНИХ МІСЬКИХ ПРОСТОРІВ PDF (Русский)
Євгенія Селезньова 122-128
ПРАКТИКИ ОСВОЄННЯ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ: ВИНАЙДЕННЯ ТРАДИЦІЇ? PDF
Тетяна Тхоржевська 129-139
МІСТО – МАСОНСЬКА ФІЛОСОФСЬКА МАЙСТЕРНЯ (ДО ПИТАННЯ «МАСОНСЬКОЇ УРБАНІСТИКИ») PDF
Анатолій Димчук 140-147
ТОТАЛІТАРНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ТА ФЕНОМЕН «РАДЯНСЬКИХ БАЛКОНІВ» PDF
Наталія Бородіна 148-156
«ДИВНІ ОБ’ЄКТИ» У МІСТІ PDF (Русский)
Максим Карасєв 157-169
ВИРОБНИЦТВО СПІЛЬНИХ ПРОСТОРІВ ЯК ПРИСВОЄННЯ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА: ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ДОСВІДУ БУДИНКІВ КУЛЬТУРИ PDF
Юлія Дружиніна 170-179
СКВЕР ЖАННИ ЛЯБУРБ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ PDF (Русский)
Павло Майборода 180-194

МІСТО В КУЛЬТУРІ ТА МИСТЕЦТВІ

ДОСВІД ПЕРЕБУВАННЯ-В-МІСТІ ЯК ПРЕДМЕТ ЕСТЕТИКИ ПОВСЯКДЕННОГО PDF
Євгенія Буцикіна 196-206
ДІАЛОГ ЯК ЕЛЕМЕНТ МІСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ПОСТКЛІСТЕНОВИХ АТЕН PDF
Василь Мацьків 207-220
ЧОРНОБИЛЬ В ПРОСТОРАХ КОЛЕКТИВНОГО ПАМ’ЯТАННЯ В УКРАЇНІ: НОТАТКИ НА МАРГІНЕСАХ СУЧАСНИХ ХУДОЖНІХ ПРАКТИК PDF
Оксана Довгополова 221-232
МІСТО ЯК ГЕРОЙ ТРИЛЕРУ PDF
Олена Колесник 233-239
ОПЕРНИЙ НА ТЛІ ДВОРИКУ: РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ МІСТА В ОДЕСЬКОМУ ЖИВОПИСІ PDF
Анна Місюн 240-249
ТРАНСФОРМАЦІЯ АНТИЧНОГО МІФУ В КУЛЬТУРІ МОДЕРНА (ПЕТЕРБУРГ – ОДЕСА) PDF (Русский)
Юлія Богачева 250-257
ЛЮДИНА В ПРОСТОРІ МІСТА ТА ПОШУК АБСОЛЮТНОГО В ТЕКСТАХ МИТЦІВ АВАНГАРДУ: ФІЛОСОФСЬКЕ «ЗАПИТУВАННЯ» О. БОГОМАЗОВА, ІДЕАЛІЗМ В. КАНДИНСЬКОГО, «ВЧУВАННЯ» М. ГЕРШЕНФЕЛЬДА PDF
Олена Щокіна 258-268
ФЕСТИВАЛІ У ПРОСТОРІ МІСТА PDF
Ніна Ковальова, Віктор Левченко 269-278
НЕО ТОКІО ЯК ЖИВИЙ ОРГАНІЗМ В АНІМЕ «АКІРА» PDF
Костянтин Райхерт 279-289
МУРАЛИ ЯК «ТОЧКА СКЛАДАННЯ» КОЛЕКТИВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ГОРОДЯН: ВИПАДОК МІНСЬКА PDF (Русский)
Олександр Сарна 290-300

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ОДЕСИ

КОНЦЕПЦІЯ ЛОГІКИ МИКОЛИ ГРОТА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ДИСКУРСІВ PDF (Русский)
Людмила Сумарокова 302-314

ФІЛОСОФСЬКІ ЕСЕЇ

«ЕСТЬ ГОРОДА, В КОТОРЫЕ НЕТ ВОЗВРАТА…» (ВАРІАЦІЇ НА ТЕМУ ВИГНАННЯ) PDF (Русский)
Олена Соболевська 316-326

КРИТИКА

«ЩОДЕННІ ПОДІЇ ДАМАСКА» АХМАДА АЛ-БУДАЙРІ ТА СЕРІЯ «УРБАНІСТИКА:ПЕРШОДЖЕРЕЛА І ДОСЛІДЖЕННЯ» В ОДЕСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ PDF (Русский)
Інна Голубович, Олена Петріківська 328-337