№ 9 (2006)

СЕМАНТИЧНІ Й ГЕРМЕНЕВТИЧНІ ВИМІРИ СМІХУ

Це видання є спільним проектом Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова і міського наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція». Збірник наукових праць «Δόξα / Докса» має міждисциплінарний характер, редакційна колегія публікує статті, що містять результати наукових досліджень переважно у галузі філософії та філології. Кожен випуск присвячений окремій тематиці.

Випуск 9 збірника «Докса» продовжує започатковану одеськими науковцями традицію вивчення сміху і сміхової культури. Це вже шосте видання, що містить результати досліджень різних проявів сміху в філософському, логічному, культурологічному, філологічному, мистецтвознавчому вимірах.

Розділ 1 має назву “Сміхова культура від витоків до нашого часу” і присвячений аналізу проявів сміхової культури в різні часи життя людства, які реалізують певні універсальні структури, архетипи персонажів і дій, що мають архаїчне походження, але продовжують своє життя й посьогодні. Тут ми побачимо і стародавні витоки фігур циркового клоуна, юродиво го, скомороха, і сучасну трансформацію архаїчних форм свята студентською молоддю, і намагання розглянути ритуальний сміх як ствердження буття.

В розділі 2 “Семантика і герменевтика сміху” розглядається низка питань, пов’язаних з семантичними засадами сміху як певного смислового ефекту. Автори статей вдаються до аналізу, по-перше, різних філософських концепцій сміху – від античності до сучасної герменевтики, по-друге, різних варіантів смішного, коли треба встановити або механізми сміхової творчості, або наративні засади смішного, або складності перекладу текстів з комічним змістом з однієї мови на іншу, або закономірності реагування людини через сміх на відхилення від стандартних процесів об’єктивації.

Розділ 3 містить статті на загальну тему “Комічне в мистецтві”. Хоча він невеличкий за розміром (тут лише 5 статей), він дає приклади аналізу комічного, по-перше, в різних видах мистецтва – карикатурі і літературі, а також в мистецтві різних національних традицій: української, казахської, грузинської, французької. Таке різноманіття матеріалу дає змогу читателеві самостійно порівнювати характер прояву сміху в різних національних культурах.

В розділі 4 “Переклади” ми публікуємо російською мовою фрагмент видатної роботи Теодора Адорно “Жаргон справжності. До німецької ідеології”, що в ній автор поміщає сатиру Х. Шютце “Типова урочиста промова”, де жаргон дотепно і дещо пародійно зображений як певний синдром, який і стає предметом не комічного, а серйозного аналізу Адорно. Текст був наданий редколегії “Докси” перекладачем, визнаним фахівцем з сучасної німецької філософії Євгеном Борисовим і друкується за дозволом видавництва “Феноменология – герменевтика” (м. Москва), що має авторські права на публікацію цієї книги Адорно.

Також в розділі представлена стаття, що надійшла від нашого постійного автора, сучасного німецького філософа Мірко Вішке “Втілення відчуттів в мові. Гегель про голос і сміх” в перекладі Ольги Королькової.

Редакційна колегія й автори запрошують читачів до діалогу і роздумів про сміх, його властивості і прояви.

Редакційна колегія

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

СМІХОВА КУЛЬТУРА ВІД ВИТОКІВ ДО НАШОГО ЧАСУ

“HA-HA” SAID THE CLOWN: БЛАЗЕНЬ ЯК ЗВІР, ТОТЕМ, ЦАР, РАБ ТА ЖЕРТВА (УНІВЕРСАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ СТАДІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФІГУРИ ЦИРКОВОГО КЛОУНА) PDF
Олександр КИРИЛЮК 8-17
Юродивий і скоморохи ЯК НОСІЇ «Сміхового ПОЧАТКУ» PDF
Сергій Троїцький 18-27
Сміх ЯК ЗАТВЕРДЖЕННЯ БУТТЯ PDF
Ілья РЕЙДЕРМАН 28-35
ФОРМУЛА ЩАСЛИВОГО СМІХУ PDF
Олена Золотарьова 36-42
СМІХОВІ ТРАДИЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ФАНТАСТИЦІ PDF
Олександр Голозубов 43-52
СМІХ ЯК ПРОЯВ ГРУПОВОГО СНОБІЗМУ PDF
Микола ПОМОГАЄВ 53-60
ОБРЯДОВО-ВИДОВИЩНІ ФОРМИ СМІХОВОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА (ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ) PDF
Михайло КРАСИКОВ 61-69

СЕМАНТИКА І ГЕРМЕНЕВТИКА СМІХУ

ЛІК І СКЛАДКИ СОЦІУМУ (ТРАНСГРЕСІЯ СМІХУ) PDF
Віктор ОКОРОКОВ 71-78
НАРАТИВНІ ПІДСТАВИ СМІШНОГО PDF
Олександр АФАНАСЬЄВ, Ірина ВАСИЛЕНКО 79-86
ЖАРТ ЯК ОБ'ЄКТ СМІХОВОЇ ТВОРЧОСТІ PDF
Валентина СКИДАНОВА 87-93
СМІХ В ДІАЛОЗІ: ФЕНОМЕН СЕМАНТИЧНОГО КОЛАПСУ PDF
Віталій ДАРЕНСЬКИЙ 94-102
КОМІЧНЕ В ПЕРЕКЛАДІ PDF
Олена КОЛЕСНИК 103-110
СМІШНЕ, ПУСТЕ ТА СУМНЕ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ
Вадим МЕНЖУЛІН 111-118
ГЕРМЕНЕВТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СМІХУ ЯК МІМЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ PDF
Павло БАРКОВСЬКИЙ 119-126
АПОФЕОЗ ЯК ДОСВІД НЕСМІЯНИ PDF
Неллі ІВАНОВА-ГЕОРГІЄВСЬКА 127-136
СМІХ ЯК РОЗРІЗНЕННЯ PDF
Віктор ЛЕВЧЕНКО 137-142
УРОКИ ПОСМІЮВАННЯ PDF
Ліна ЯРОШ 143-148
ПРИПУСТИМЕ, СМІШНЕ І СУЩЕ В ДІАЛОЗІ ПЛАТОНА "ПРОТАГОР» PDF
Олег МУХУТДІНОВ 149-153
ЕСТЕТИЧНИЙ ХАРАКТЕР КОНЦЕПЦІЙ СМІШНОГО В АНТИЧНОСТІ (ЦИЦЕРОН І АРІСТОТЕЛЬ) PDF
Світлана БИСТРОВА 154-161
СМІХ ДЕМОКРІТА І СЛЬОЗИ ГЕРАКЛІТА. СМІХОВИЙ ПОЧАТОК В АНТИЧНІЙ БІОГРАФІЇ PDF (Русский)
Інна ГОЛУБОВИЧ 162-171

КОМІЧНЕ В МИСТЕЦТВІ

МИСТЕЦТВО СУЧАСНОЇ КАРИКАТУРИ І ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ PDF (Русский)
Володимир КАЗАНЕВСЬКИЙ 173-187
ІВАН ФРАНКО – ДОСЛІДНИК ЖАРТІВЛИВИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ PDF (Русский)
Марія КАШУБА 188-194
СУФІЙСЬКИЙ СМІХ В КАЗАХСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Аслан ЖАКСАЛИКОВ, Аннель БАКТИБАЄВА 195-200
КОМІЧНЕ В ГРУЗИНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХІХ СТОЛІТТЯ (ІЛЛЯ ЧАВЧАВАДЗЕ) PDF
Лариса БУРЧАК 201-207
МІЖ СМІХОМ І ТРАГЕДІЄЮ (ПОЕТИКА РОМАНА БОРИСА ВІАНА «ПІНА ДНІВ») PDF
Ліана КРИШЕВСЬКА 208-214

ПЕРЕКЛАДИ

ЖАРГОН ДІЙСНОСТІ. ДО НІМЕЦЬКОЇ ІДЕОЛОГІІ (Переклад з німецької Євгена Борисова) PDF
Теодор В. АДОРНО 216-235
«ВТІЛЕННЯ» ВІДЧУТТІВ У МОВІ. ГЕГЕЛЬ ПРО ГОЛОС І СМІХ (Переклад з німецької Ольги Королькової) PDF
Мірко ВІШКЕ 236-243