№ 7 (2005): ЛЮДИНА НА МЕЖІ СМІШНОГО І СЕРЙОЗНОГО

					##issue.viewIssueIdentification##

Це видання є спільним проектом Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова і міського наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція». Збірник наукових праць «Δόξα / Докса» має міждисциплінарний характер, редакційна колегія публікує статті, що містять результати наукових досліджень переважно у галузі філософії та філології. Кожен випуск присвячений окремій тематиці.

Випуск 7 є черговим з щорічних видань, що присвячені проблемам сміху. Як і раніше, в цьому збірнику представлені різноманітні напрями дослідження сміхового виміру людського існування і мислення. Характерним для випуску цього року є увага до перебування людини саме на межі між смішним і несмішним, що дозволила засвідчити, що сміх часто виявляє свій дуже серйозний характер.

Розділ 1 “Межі смішного в бутті та пізнанні людини” розглядає різні буттєві та пізнавальні ситуації, що викликають до життя сміх і формують різне до нього ставлення: це й життя філософів, й кохання, й відношення панування, й християнський контекст, й циркове видовище, й текстова реальність – з чого стають очевидними, по-перше, невід’ємність сміхових елементів від усіх сфер людського життя, бо сміх – це обов’язковий поверхневий ефект та смислова межа об’єктивації, а по-друге, неможливість однозначно визначити природу сміху, бо в дійсності існує не сміх, а сміхи.

В розділі 2 “Форми сміху в мистецтві” представлені матеріали дослідження існування багатоманітних варіантів комічного в різних видах мистецтва від ранніх фольклорних форм до найсучасніших мистецьких досягнень.

Розділ 3 “Сміх і соціум” містить в собі низку статей, що аналізують дію сміху в різних вимірах соціального буття людини. Частина з статей розглядає різні аспекти сміхової культури на матеріалі сучасних подій в нашій країні, доводячи актуальність проблематики сміху і спроможність людини через вивчення її сміхової поведінки відкрити важливі підстави не тільки індивідуального пізнання й існування, а й соціального буття суспільства.

Редакційна колегія

Опубліковано: 2005-06-15

Весь випуск

МЕЖІ СМІШНОГО В БУТТІ ТА ПІЗНАННІ ЛЮДИНИ

ФОРМИ СМІХУ В МИСТЕЦТВІ